Search

Da li je zdravija šetnja ili trčanje?

Medically approved

Svi znamo koliko je fizička aktivnost važna. Jedna od najčešćih fizičkih aktivnosti koja je dostupna svima jeste hodanje. Koliko je hodanje zdravo? I da li je zdravije hodati ili trčati?

Prvo treba reći da je hodanje izuzetno pristupačna i efikasna fizička aktivnost. Ali ako redovno hodate, u nekom trenutku ćete poželeti da idete malo brže i da počnete da trčite. Ili ćete odmah početi sa trčanjem.

Ako se posmatra fizička kondicija, najvažniji parametar je VO2max. Maksimalnim kapacitetom pluća se meri iskorišćenost kiseonika tokom intenzivnog vežbanja. Studije su pokazale da je veća vrednost maksimalnog VO2 ne podrazumeva samo bolju fizičku kondiciju već direktno korelira sa dužim životom [1].

Istraživanja pokazuju da čak i minimalna aktivnost kao što je to lagana šetnja će povećati vrednost maksimalnog VO2 u odnosu na to ako ste potpuno sedentarni, odnosno nemate nikakvu fizičku aktivnost. Međutim, studije pokazuju da ćete imati mnogo pozitivniji efekat na svoje zdravlje, ukoliko ubrzate svoj tempo, počnete da trčite, povećavajući broj otkucaja. Pored toga, umerena ili intenzivna fizička aktivnost jača srce i podstiče stvaranje mitohondrija, koje su vitalne ćelijske organele za stvaranje energije.

Zanimljivo je da čak i jako sporo trčanje donosi brojne, veće, koristi u odnosu na hodanje. Jednostavno i na taj način se povećava aktivnost srca i pluća, terajući nas da povećavamo svoj aerobni kapacitet. 

Preporuke koje je izdala Svetska zdravstvena organizacija, jasno kažu da je potrebno da tokom nedelje imamo 150 do 300 minuta aerobne aktivnosti intenzivnog ili umerenog intenziteta nedeljno. Ako je naše vežba je umereno treba nam 300 minuta, a ukoliko je jakog intenziteta onda nam je dovoljno 150 minuta nedeljno. Posebno se ističe brz hod, kao preporučena vrsta fizičke aktivnosti. Međutim, istraživanje koje je sprovedeno na Tajvanu i u kome je učestvovalo 400.000 osoba, je otkrilo da redovno petominutno trčanje utiče na produženje života jednako kao i 15-minutna šetnja. Ukoliko trčite 25 minuta ili hodate 105 minuta, smanjujete rizik umiranja u narednih osam godina za čak 35% [2].

Naravno, trčanje nije uvek moguće. Ono je intenzivnija fizička aktivnost koja više opterećuje zglobove, mišiće i tetive u odnosu na hodanje. Takođe, ne mogu svi početi da trče i to se posebno odnosi na starije i osobe sa nekim hroničnim oboljenjima.  U tom slučaju, i hodanje je mnogo bolje nego da nemate nikakvu fizičku aktivnost. Zapravo, najvažnije je da šta god radite to radite u kontinuitetu.

Ne treba zaboraviti da je pre svake fizičke aktivnosti, posebno one koja je intenzivna, morate proći lekarski pregled. On treba da pokaže da li je bavljenje fizičkom aktivnosti bezbedno.

Tako da je dovoljno samo biti uporan. I hodanje i trčanje imaju velike koristi i važno je samo da istrajete. I ne treba nikada zaboraviti da se svaka fizička aktivnost računa.

[1] Strasser, B., & Burtscher, M. (2018). Survival of the fittest: VO2max, a key predictor of longevity?. Frontiers in Bioscience-Landmark, 23(8), 1505-1516.

[2] Wen, C. P., Wai, J. P. M., Tsai, M. K., Yang, Y. C., Cheng, T. Y. D., Lee, M. C., … & Wu, X. (2011). Minimum amount of physical activity for reduced mortality and extended life expectancy: a prospective cohort study. The lancet, 378(9798), 1244-1253.