Search

Šta nam govori VO₂max?

Medically approved

Ukoliko trenirate, stalo vam je da budete jači i brži. Posebno ako ste u svetu sporta ili ako ste rekreativac koji želi da postigne neki rezultat. Sve je u brojevima. Za koliko možete da istrčite jedan, pet, deset kilometara, polumaraton ili maraton? Koju težinu možete da podignete u teretani. U velikom broju slučajeva upoređujemo svoje brojeve sa brojevima drugih ljudi. Međutim, postoji jedan broj za koji možemo da kažemo da je najvažniji jer je on mera ne samo fizičke sposobnosti već i dugovečnosti. To je VO2max.

Ovaj pokazatelj su nekada koristili, skoro isključivo sportisti, ali je danas vrlo popularan i među rekreativcima, pa čak i u opštoj populaciji. Šta je to VO2max? Test, suštinski, meri količinu kiseonika koju telo može da preuzme tokom vežbanja, dajući dvocifreni broj koji izražava efikasnost metabolizma kiseonika. Viši VO2max ukazuje na veću sposobnost održavanja aerobnih aktivnosti tokom dužih perioda pri većim intenzitetima. Naučnici smatraju da je VO2max najbolja empirijska informacija koja daje informacije o zdravlju i dugovečnosti pojedinca. Studije su pokazale da je viši VO2max snažan prediktor dužeg životnog veka [1].

Dok  VO2max prirodno opada za oko 10% svake decenije počevši od 25. godine, moguće ga je povećati ili održavati redovnom fizičkom aktivnošću. Studija iz 2021. godine koja je na 2.070 muškaraca i žena srednjih godina otkrila je da čak i mala fizička aktivnost može poboljšati VO2max, dok umerena do snažna fizička aktivnost donose još značajnije koristi [2].

Međutim, tačno merenje VO2max zahteva korišćenje skupe opreme, a sam test je iscrpljujući. Naime, on se radi na način da ispitanik trči na traci za trčanje ili vozi sobni bicikl koji su programirani na način da stalno povećavaju nivo opterećenja. Ispitanik zatim radi test do potpune iscrpljenosti (do otkaza), dok sve vreme nosi masku kojom se beleži količina kiseonika koja je udahnuta i količina ugljen-dioksida koji je izdahnut. Istovremeno se prati rad srca, kako bi se videlo kako se srce ponaša u fizičkom naporu. U svakom slučaju radi se o prilično zahtevnom testu koji treba da se radi u ordinacijama sportske medicine. Međutim, danas mnogi nosivi uređaji (satovi, narukvice) imaju opciju procene VO2max. Suštinski, ovi uređaji koriste algoritme zasnovane na pulsu i GPS podacima za ekstrapolaciju vrednosti. Mnogi sumnjaju u tačnost procene VO2max na ovim uređajima, a sama procena njihove preciznosti nije laka, jer proizvođači kriju algoritme koje koriste.

Za one koji ne mogu da priušte ili nisu zainteresovani za tačno određivanje VO2max, ili ne žele da koriste uređaje za nošenje, postavljanje ličnih ciljeva u fizičkoj aktivnosti i fokusiranje na dosledno vežbanje i dalje može dovesti do poboljšanja zdravlja i dugovečnosti. Bilo da se radi o trčanju koje vremenski određujemo, ili odredimo da pretrčimo neki broj kilometara, ili jednostavno odlučimo da se više krećemo, strpljenje i upornost su ključni za postizanje dugoročnih ciljeva kod fizičke aktivnosti.

[1] Clausen, J. S., Marott, J. L., Holtermann, A., Gyntelberg, F., & Jensen, M. T. (2018). Midlife cardiorespiratory fitness and the long-term risk of mortality: 46 years of follow-up. Journal of the American College of Cardiology, 72(9), 987-995.

[2] Nayor, M., Chernofsky, A., Spartano, N. L., Tanguay, M., Blodgett, J. B., Murthy, V. L., … & Lewis, G. D. (2021). Physical activity and fitness in the community: the Framingham Heart Study. European Heart Journal, 42(44), 4565-4575.