Search

Da li nam spavanje pomaže da budemo manje bolesni?

Medically approved

Veza između dužine sna i njegovog kvaliteta sa jedne i učestalosti nekih hroničnih bolesti kao što su oboljenja srca i krvnih sudova, dijabetes je dobro dokazana u različitim kliničkim studijama. Međutim, poslednjih deset i više godina, postoje studije koje ispituju vezu spavanja i učestalosti akutnih oboljenja kao što je prehlada. Studija sprovedena pre petnaest godina je pokazala da su osobe koje su spavale manje od pet ili šest sati tokom noći, imale čak 4 puta veću mogućnost da se prehlade u odnosu na osobe koje su spavale najmanje 7 sati, dok je studija iz 2009. godine pokazala da su sve osobe koje su u proseku spavale kraće od 7 sati imale tri puta veću mogućnost da se prehlade u odnosu na one koji su spavali najmanje 8 časova [1].

Tokom 2012. godine sprovedena je velika studija na uzorku od čak 56.953 medicinskih sestara koja je ispitivala povezanost dužine i kvaliteta sna i mogućnost nastanka upale pluća (pneumonije). Pokazalo se da su one medicinske sestre koje su spavale kraće od 5 sati imale čak tri puta veću mogućnost da se razbole. Posebno je zanimljivo da se ista stvar ponovila i kod onih koje su spavale duže od 9 sati, što pokazuje da koliko je štetno premalo spavanja, jednako je štetno i previše spavanja [2].

Zanimljiva je i studija iz 2021. godine, koja je sprovedena na 1.300 regruta britanske vojske (dve trećine su bili muškarci i jedna trećina žene). Oni su podeljeni u dve grupe i prolazili su program obuke u trajanju od 12 nedelja. Svi vojnici su prethodno dali informacije o tome koliko su dugo spavali pre nego što su došli na obuku. Potom su podeljeni u dve grupe. Prva je nastavila sa spavanjem u trajanju kao i pre obuke, dok je druga grupa spavala dva ili više sati kraće tokom trajanja obuke u odnosu na period pre nje. Svih 12 nedelja (tri meseca), medicinski su praćeni, a nakon završetka obuke svi su prošli lekarski pregled. Pokazalo se da su oni koji su spavali dva sata kraće imali čak 3 puta veću mogućnost nastanka infekcije gornjeg respiratornog trakta. Međutim, interesantan je i nalaz da postoji povezanost između kvaliteta sna i učestalosti infekcija i pokazalo se da su oni koji su spavali kraće, a istovremeno su prijavljivali i loš kvalitet spavanja, imali su još dva puta veću šansu da se razbole u odnosu na one čiji je kvalitet spavanja bio dobar [3].

Zaključak je jasan. Nedovoljno spavanja dovodi do pada imuniteta i čini nas manje otpornim na razne bolesti. To je još jedan dobar razlog da obratimo pažnju na san.

[1] Cohen S, Doyle WJ, Alper CM, Janicki-Deverts D, Turner RB. Sleep habits and susceptibility to the common cold. Arch Intern Med. 2009 Jan 12;169(1):62-7. doi: 10.1001/archinternmed.2008.505. PMID: 19139325; PMCID: PMC2629403.
[2] Patel SR, Malhotra A, Gao X, Hu FB, Neuman MI, Fawzi WW. A prospective study of sleep duration and pneumonia risk in women. Sleep. 2012 Jan 1;35(1):97-101. doi: 10.5665/sleep.1594. PMID: 22215923; PMCID: PMC3242694.
[3] Walsh, N. P., Kashi, D. S., Edwards, J. P., Richmond, C., Oliver, S. J., Roberts, R., … & Greeves, J. P. (2022). Good perceived sleep quality protects against the raised risk of respiratory infection during sleep restriction in young adults. Sleep. https://doi.org/10.1093/sleep/zsac222