Search

Kako da pratimo spavanje?

Medically approved

Sve je više različitih uređaja koji nam pomažu da pratimo kako spavamo. To je postala standardna funkcija većine pametnih satova i narukvica. Iako nam ovi uređaji daju niz korisnih podataka, važno je znati kako čitati podatke i šta raditi sa njima.

Kako uređaji prate naše spavanje? Centralno za funkcionalnost ovih uređaja za praćenje sna je fotopletizmografija, tehnologija koja koristi svetlost za procenu različitih fizioloških parametara. To je ona zelena svetlost koja se povremeno pali na dnu sata koji nosimo. Ta svetlost koja se emituje iz uređaja prodire u kožu, dospevajući do krvnih sudova. Merenjem količine reflektovane svetlosti, ovi uređaji procenjuju parametre vezane za rad srca kao što su broj otkucaja i varijabilnost otkucaja srca. Ova tehnologija prvenstveno funkcioniše tako što otkriva promene u zapremini krvi u perifernoj cirkulaciji. Promene u zapremini krvi se javljaju sinhronizovano sa svakim otkucajem srca, omogućavajući uređaju da prati srčanu aktivnost. Naravno, to ne važi za svakoga. Kod osoba sa tamnijom bojom kože ili nekim zdravstvenim problemima, pigment kože ometa prolaz i refleksiju svetlosti, utičući na sposobnost uređaja da precizno meri fiziološke podatke. To se dešava i kod osoba koje su gojazne ili kod kojih postoje poremećaji srčanog ritma. Postoje i drugi načini praćenja sna. Neki uređaji koriste akcelerometar koji  prati naše pokrete dok spavamo. A noviji, koji se postavljaju ispod dušeka, mogu da koriste balistokardiografiju, otkrivajući suptilne pokrete srca povezane sa fazama spavanja. Ipak, tačnost može da još uvek značajno da varira. Ovo još uvek nisu dovoljno precizni uređaji.

Ipak, neke podatke možemo da dobijemo. Ovi uređaji, manje ili više tačno, otkrivaju stanja spavanja i budnosti, i faze sna kao što je REM faza i faza dubokog sna [1]. Ove faze su definisane moždanom aktivnošću, a većina ih nije direktno merljiva.

Sledeći izazov je taj što algoritmi koji generišu ukupne rezultate spavanja nemaju naučnu validaciju i mogu da budu pogrešni. Ovi rezultati pojednostavljuju složene podatke bez transparentnog objašnjavanja njihovih zdravstvenih implikacija. Stručnjaci kritikuju ove rezultate, upozoravajući na njihov značaj u razumevanju individualnih potreba za spavanjem ili zdravstvenih ishoda [2].

Uprkos ograničenjima, uređaji za praćenje sna su odlični u razumevanju dugoročnih podataka o spavanju u prirodnom okruženju, nudeći potencijalni uvid u lične obrasce spavanja. Korisnici mogu da identifikuju obrasce koji utiču na spavanje, potencijalno stvarajući bolje navike u spavanju.

Tehnologija praćenja spavanja pruža odličan uvid u obrasce spavanja, ali ne nudi konačna rešenja za poremećaje spavanja. Neophodno je biti njihova ograničenja i koristiti ih razborito, shvatajući da ovi uređaji nude opšti uvid u naš san, a ne konačne odgovore. Takođe, opterećenost spavanjem i stalno praćenje uređaja koje nosimo, kod nekih osoba može izazvati stres i biti potpuno kontraproduktivno [3].

[1] Chinoy, E. D., Cuellar, J. A., Jameson, J. T., & Markwald, R. R. (2022). Performance of four commercial wearable sleep-tracking devices tested under unrestricted conditions at home in healthy young adults. Nature and Science of Sleep, 493-516.

[2] Baumert, M., Cowie, M. R., Redline, S., Mehra, R., Arzt, M., Pépin, J. L., & Linz, D. (2022). Sleep characterization with smart wearable devices: a call for standardization and consensus recommendations. Sleep, 45(12), zsac183.

[3] Kuosmanen, E., Visuri, A., Kheirinejad, S., van Berkel, N., Koskimäki, H., Ferreira, D., & Hosio, S. (2022). How does sleep tracking influence your life? experiences from a longitudinal field study with a wearable ring. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 6(MHCI), 1-19.