Search

Novi lek za mršavljenje

Medically approved

Sve više ljudi pokušava da svoju borbu sa kilogramima dobiju uz pomoć lekova. Svima je poznat Ozempic, lek koji koriste oboleli od dijabetesa tipa 2, a koji se u većim dozama zove Wegovy i može da nam pomogne da izgubimo višak kilograma. Zbog pomame za tim lekom, oboleli od dijabetesa tipa 2 su ostali bez terapije, a države uvele posebne kontrole kako bi obezbedili da oni kojima je potrebna imaju svoju terapiju.

Sada je u SAD registrovan novi lek koji će biti konkurencija Wegovy. Njegovo generičko ima je tirzepatide, a već se koristi za lečenje pacijenata obolelih od dijabetesa tipa 2 kao lek Mounjaro. U dozama u kojima će se koristiti za lečenje gojaznosti zvaće se Zepbound [1].

Kliničke studije su pokazale da su pacijenti koji su koristili tirzepatide izgubili 18% svoje težine uz korišćenje najveće doze u ispitivanju. Naime, ovaj lek koji se daje subkutano kao injekcija i njegova doza se povećava u vremenu od 4 do 20 nedelja koliko se daje. Počinje se sa nedeljnom dozom od 5 mg, ona se povećava na 10 mg i konačno na, maksimalnih, 15 mg nedeljno. U studiji je učestvovalo 2.519 ispitanika koji su praćeni 72 nedelje [2].

Ovaj lek ima slična neželjena dejstva kao i Ozempic. To su uglavnom gastrointestinalni problemi, kao što je muka, povraćanje i dijareja. Većina onih koji su uzimali lek nisu imali većih problema. Njegovi efekti se mogu samo uporediti sa gubitkom težine koja bi usledila nakon barijatrijske hirurgije. Sam lek kombinuje dva jedinjenja. Jedno jedinjenje deluje kao hormon, GLP-1, koji, inače, podstiče telo da luči insulin kada se nivo glukoze u krvi poveća. Na taj način se smanjuje apetit. Međutim, naučnici su odlučili da ubace još jedno jedinjenje koje deluje kao crevni hormon GIP. Iako GIP ima skromniji efekat kada se daje sam, pojačao je efekat GLP-1 kada su kombinovana dva jedinjenja koja imitiraju hormone.

To je nateralo kompaniju koja ga proizvodi da skrati sve faze ispitivanja leka maksimalno moguće, pa čak i izgradi proizvodne pogone pre nego što je lek odobren za upotrebu. Trebalo je 6 godina od prvih ispitivanja na ljudima do upotrebe leka.

Istraživanja se nastavljaju. Trenutno se radi na novoj generaciji leka, u kojoj pored postojeće dve treba da bude dodato i treće jedinjenje koje treba da imitira dejstvo hormona glukagona koji doprinosi mobilizaciji masti i njihovoj razgradnji.

Ono što je problem sa ovim lekom, baš kao i kod leka Ozempic jeste to da se lek daje injekcijom. Trenutno se radi ispitivanje forme ovog leka koja bi bila u tabletama, što je mnogo lakše za primenu.

Smatra se da će u svetu, 2030. godine, najmanje milijardu ljudi biti klinički gojazno. Očigledno je da promenom životnog stila većina od njih neće smršati, a gojaznost ima jako negativne zdravstvene posledice. Lek je možda, trenutno, jedini izbor kako bismo kod većine od njih došli do nekog rezultata. Za to nam treba lek koji je u tabletama, jer je tako mnogo lakše njegovo administriranje i koji je finansijski dostupan. Za to će verovatno trebati još više vremena.