Search

Ishrana igra važnu ulogu kod ADHD sindroma kod dece

ADHD sindrom, predstavlja poremećaj kod dece koji se odlikuje teškoćama da dete zadrži pažnju na nečemu, da ne sledi instrukcije, teško pamti i ima teškoće kod kontrole emocija.

Istraživači su pratili ishranu 134 dece koja su imala dijagnostikovan ADHD sindrom i pratili su njihovu ishranu i intenzitet simptoma koji su se javljali. Sva deca su bila starosti od 6 do 12 godina. Studija je pokazala da deca koja su imala ishranu bogatu povrćem i voćem su pokazivala značajno blaže simptome u odnosu na decu čija je ishrana bila drugačija. Pored toga, studija koja je rađena na istim ispitanicima je pokazala da su deca u porodicama koje su bile suočene sa većom nesigurnošću da li će moći da obezbede dovoljno hrane ili ne, pokazivala teže simptome nego što je to bio slučaj sa decom u porodicama koje se nisu susretale sa takvim izazovima.

Zbog toga, ekonomska sigurnost i pravilan izbor hrane, može pomoći deci koji boluju od ADHD sindroma [1].

[1] Lisa M. Robinette, Irene E. Hatsu, Jeanette M. Johnstone, Gabriella Tost, Alisha M. Bruton, Brenda M. Y. Leung, James B. Odei, Tonya Orchard, Barbara L. Gracious, L. Eugene Arnold. Fruit and vegetable intake is inversely associated with severity of inattention in a pediatric population with ADHD symptoms: the MADDY Study. Nutritional Neuroscience, 2022; 1 DOI: 10.1080/1028415X.2022.2071805