Search

Veza povećane telesne težine i fizičke aktivnosti u detinjstvu sa kognitivnim sposobnostima

Studija koja je, tokom 30 godina, ispitivala postojanje veze između fizičke aktivnosti i povećane telesne težine sa kognitivnim sposobnostima u srednjim godinama života je utvrdila da ta veza postoji.

Naime, praćeno je 1.244 osoba koje su 1985. godine bili deca i imali između 7 i 15 godina i tada je ispitan nivo njihove fizičke aktivnosti u tom periodu i postojanje povećane telesne težine ili gojaznosti, a potom su kod istih osoba u periodu između 2017. i 2019. godine ispitivane kognitivne sposobnosti. Pokazalo se da osobe koje su u detinjstvu bile fizički aktivnije i nisu imale prekomernu težinu ili bile gojazne, imale su bolje rezultate na kognitivnim testovima u srednjim godinama života i manji rizik nastanka demencije u kasnijem dobu [1].

[1]Jamie L. Tait, Taya A. Collyer, Seana L. Gall, Costan G. Magnussen, Alison J. Venn, Terence Dwyer, Brooklyn J. Fraser, Chris Moran, Velandai K. Srikanth, Michele L. Callisaya. Longitudinal associations of childhood fitness and obesity profiles with midlife cognitive function: an Australian cohort study. Journal of Science and Medicine in Sport, 2022; DOI: 10.1016/j.jsams.2022.05.009