Search

Da li je vreme da hodate dok radite?

Medically approved

Svake godine sve više pažnje posvećujemo svom zdravlju. Mnogo studija povezuje sedentarnu prirodu kancelarijskog posla sa povećanim rizicima od nastanka srčanih oboljenja, dijabetesa tipa 2 i drugih zdravstvenih problema. Da bi se smanjili ove rizike mnogi zaposleni i kompanije su se okrenule uvođenju stolova čija visina može da se podešava i gde deo dana radite stojeći. Neki su otišli i korak dalje, tako što su ispod ovih stolova stavili trake za hodanje, tako da oni koji to žele mogu da hodaju dok rade.

Međutim, koliko je ova praksa efikasna? Nedavno istraživanje je pokazalo da osobe koje koriste visoke radne stolove ispod kojih se nalazi traka za hodanje pomažu onima koji ih koriste da pređu 2,5 kilometra više nego inače. Ovo povećanje fizičke aktivnosti, čak i kada nije preveliko, može imati značajne zdravstvene koristi [1]. Jedna druga studija iz 2023. godine sugeriše da redovno korišćenje za rad, radnih stolova sa takom za hodanje, može povećati nivo energije, poboljšati raspoloženje, pa čak i povećati produktivnost na poslu u nekim slučajevima. To znači da korišćenje ovakvih stolova i traka za hodanje pozitivno utiču na fizičko i mentalno blagostanje [2].

Važno je napomenuti da stolovi sa trakama za trčanje nisu bez svojih nedostataka. Buka može biti značajan problem, jer se trake za hodanje čuju kada rade, što može ometati i korisnika i njegove saradnike. Pored toga, fine motoričke veštine, kao što je kucanje, mogu biti kompromitovane tokom hodanja, iako neke studije sugerišu da zdravstvene koristi nadmašuju ovaj negativni aspekt. Ipak, nije lako hodati i kucati istovremeno.

Cena je još jedan faktor koji treba uzeti u obzir. Naime, na našem tržištu ovakve trake za hodanje koštaju oko 400 evra, a na cenu treba dodati i podesivi radni sto. Naravno, pažljivo treba isplanirati radni prostor i obezbediti da je podešavanje ergonomski ispravno i kompatibilno sa vašim potrebama.

Da bi se maksimalno iskoristile prednosti ovakvog načina rada, preporučuje se stvaranje rutine i određivanje redovnog vremena kada ćete na ovaj način hodati tokom dana. Predlaže se da počnete sa 30 minuta dnevno, pa da postepeno dodajete vreme koje ćete koristiti za hodanje. Takođe, možete da prilagodite šta ćete raditi za vreme kada hodate i ne morate tada kucati (jer to može biti izazovno).

Treba reći da korišćenje visokih stolova za rad u kombinaciji sa trakom za hodanje nikako se ne sme shvatiti kao zamena za fizičku aktivnost, već samo kao dodatna aktivnost kojom razbijate svojih 8 ili više sati sedenja. Za one koji smatraju da je ovo nepraktično, a priroda posla im to dozvoljava, pauze u kojima hodaju tokom dana i dalje mogu pružiti značajne zdravstvene prednosti.

Kako popularnost visokih stolova za rad sa trakom za hodanje nastavlja da raste, potrebno je više istraživanja da bi se u potpunosti razumeli njihovi dugoročni efekti na zdravlje i produktivnost na radnom mestu. Ipak, trenutni dokazi sugerišu da ovakva praksa može biti korak u pravom smeru za promovisanje zdravijeg, aktivnijeg kancelarijskog okruženja.

[1] Oye-Somefun, A., Azizi, Z., Ardern, C. I., & Rotondi, M. A. (2021). A systematic review and meta-analysis of the effect of treadmill desks on energy expenditure, sitting time and cardiometabolic health in adults. BMC Public Health, 21, 1-8.

[2] Scisco, J. L., Meyers, E., Miceli, A., & Powell, J. (2023). “It’s Been a Game Changer”: Examining Treadmill Desk Use When Working from Home. Occupational Health Science, 7(3), 509-530.