Search

Koliko je potrebno vežbanja?

Medically approved

Počeli ste da vežbate. I hiljadu puta ste pitali sebe koliko je vežbanja dovoljno. Jednom ili dva puta nedeljno? Ili svakog dana? Gde je granica između onoga koliko je vežbanja korisno, a kada i da li može da postane štetno za nas? Konačno, imamo odgovor na ovo pitanje.

Opšte je poznato da bavljenje fizičkom aktivnošću ima velike zdravstvene koristi za svakog od nas. Svetska zdravstvena organizacija preporučuje, za osobe od 18 do 64 godina starosti, 150 do 300 minuta fizičke aktivnosti srednjeg intenziteta ili 75 do 150 minuta fizičke aktivnosti jakog intenziteta u toku jedne nedelje. Pored toga preporučuje se da fizička aktivnost obuhvata i vežbe mišićne snage u koje su uključene velike mišićne grupe dva puta nedeljno [1].

Međutim veliki broj ljudi uopšte ne vežba, ili vežba više od onog preporučenog. Studija [2] koja je objavljena u naučnom časopisu “Circulation” daje odgovor na ovo pitanje. Istraživači su pratili 116.221 odraslu osobu u SAD u periodu od preko 30 godina i otkrili su da osobe koje vežbaju 2 do 4 puta više od preporučenog vežbanja su živeli duže. Oni koji su imali 75 minuta fizičke aktivnosti jakog intenziteta nedeljno, imali su 19% manji rizik umiranja u odnosu na osobe koje nisu vežbale. Oni koji su vežbali od 150 do 300 minuta jakim intenzitetom su imali 21% do 23% manji rizik umiranja, dok je taj rizik bio manji od 26% do 31% ukoliko su vežbali od 300 do 600 minuta srednjim intenzitetom nedeljno, odnosno 150 do 300 minuta jakim intenzitetom. Zanimljivo je da je studija pokazala da vežbanje u vremenskom trajanju dužem od 10 sati nedeljno nije imalo dodatni uticaj na smanjenje rizika umiranja.

Dakle, ako do sada niste vežbali sada je pravo vreme. Vežbajte što više, do 10 sati nedeljno. Ako pređete tu granicu možete se smatrati profesionalnim sportistom.

[1] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity

[2] Lee, D.H., Rezende, L.F., Joh, H.K., Keum, N., Ferrari, G., Rey-Lopez, J.P., Rimm, E.B., Tabung, F.K. and Giovannucci, E.L., 2022. Long-Term Leisure-Time Physical Activity Intensity and All-Cause and Cause-Specific Mortality: A Prospective Cohort of US Adults. Circulation.