Search

Da li je povremeno gladovanje štetno za vaše srce?

Medically approved

Potpuni haos je nastao pre nedelju dana, kada je saopšten apstrakt studije (koja još nije objavljena) i koja povezuje povremeno gladovanje sa većim rizikom umiranja od bolesti srca [1].

Povremeno gladovanje (intermittent fasting) podrazumeva da se hrana uzima u vremenskom prozoru koji najčešće traje 8 sati, dok se u ostalih 16 sati ne uzima hrana, kao ni bilo kakvo piće koje u sebi ima kalorija. Uglavnom su rađene studije koje su pratile ovaj način ishrane tokom kraćeg perioda i njihovi rezultati su pokazali da osobe koje poštuju ovaj način ishrane lakše regulišu telesnu težinu, bolje kontrolišu krvni pritisak i generalno se osećaju bolje. Ova studija je za cilj imala da se prati ovakav način ishrane tokom dužeg vremenskog perioda.

Analizirani su podaci 20.078 osoba, prosečne starosti 48,5 godina od kojih su polovinu činili muškarci, a drugu polovinu žene. Oni su praćeni tokom vremenskog perioda od 8 godina. Učesnici su prijavili svoje vreme jela u dva intervjua obavljena u razmaku od manje od dve nedelje. Na osnovu toga su istraživači izračunali prosečno trajanje vremena kada au unosili hranu, a potom su ih povezali sa zdravstvenim ishodima.

Rezultati su pokazali zabrinjavajući trend. Učesnici koji su svoju ishranu ograničili na osmočasovni period imali su za čak 91% veće šanse da umru od kardiovaskularnih bolesti u poređenju sa onima koji su hranu uzimali u periodu od 12 do 16 sati dnevno. Međutim, važno je napomenuti da je studija imala bitna ograničenja. Naime, veličina uzorka u okviru svih ispitivanih je bila relativno mala, samo 414 osoba. Ove učesnike su takođe karakterisali faktori kao što su mlađi uzrast, niže obrazovanje, niži prihodi, smanjen pristup hrani i veća stopa pušenja. Dodatni problem predstavlja to što je vremenski prozor u kome su ispitanici uzimali hranu određen sa samo dva intervjua, a potom je pretpostavljeno da su se oni na isti način hranili svih 8 godina. Pored toga, nije ispitivano kakvu su hranu uzimali.

Istraživači su naglasili da je njihova studija samo utvrdila da postoji veza između povremenog gladovanja i kardiovaskularnog mortaliteta, ali ne i uzročne veze.

Naravno, studija još uvek nije objavljena i tek mora da prođe stručne recenzije. Do tada nam ostaje da pratimo najnovija istraživanja i pre svega pratimo savete lekara kako bismo doneli dobro informisane odluke o svom zdravlju i prehrambenim navikama.