Search

Šta se menja ako postanete vegetarijanac?

Medically approved

Šta se dešava ako izbacite iz ishrane sve životinjske proizvode? Činjenica je da sve više ljudi ograničava korišćenje mesa u ishrani, dok jedan broj njih ga u potpunosti izbacuje.

Jedna studija je ispitivala šta se događa ukoliko osoba koja primenjuje omnivornu ishranu (koristi sve namirnice u ishrani) usvoji ishranu koja se zasniva na biljnim namirnicama. Studija je trajala 4 nedelje i u njoj je učestvovala 81 osoba, prosečne starosti 33 godine.  Za procenu unosa hrane korišćen je upitnik kojim je ispitivan način ishrane u 6 meseci pre početka studije, a potom i način ishrane nakon 4 nedelje.

Šta su rezultati pokazali? Osobe koje su prešle na vegansku ishranu su smanjile unos zasićenih masti sa 19 na 13 grama dnevno, što je smanjenje od 36%. Unos holesterola je smanjen sa 124 miligrama dnevno na samo 20 mg, što predstavlja smanjenje za 84%. Dok su smanjenje unosa zasićenih masti i holesterola poželjni, prelazak na vegansku ishranu ima i manje poželjne efekte. Tako je došlo je i do smanjenja unosa proteina, sa 73 na 47 grama dnevno (smanjenje za 35,6%), zatim vitamina B12 sa 5,1 na 1,8 mikrograma dnevno (smanjenje za 64,7 %), potom joda i selena. Dok je došlo do smanjenja unosa vitamina i minerala, unos ostalih nije se bitno smanjio. To se odnosi na vitamin A, vitamin C, vitamin D, kalcijum, gvođže, cink, magnezijum, kalijum, riboflavin, niacin, folati, vitamin B6… [1]

Slične rezultate su pokazale i druge studije. Kod prelaska na biljnu ishranu dolazi do smanjenja unosa proteina, vitamina B12 i joda, dok je unos ostalih grupa namirnica, vitamina i minerala zadovoljavajući [2].

Međutim, zanimljivo je da je samo 30% učesnika studije bilo svesno o važnosti mikronutritijenata, odnosno minerala u tragovima u ishrani. Čak su i oni uglavnom kao takav element prepoznavali gvožđe, ali ne i ostale. Ovaj nedostatak svesti među učesnicima o mikronutrijentima, može da bude jako opasno, jer otežava dobro planiranje unosa hrane kojim bi se izbegli deficiti u ishrani i eventualni zdrvastveni problemu koji bi mogli nastati.

Iako studija pruža vredan uvid u kratkoročne efekte veganske ishrane, ona takođe ima ograničenja. Znatan deo učesnika nije dao potpune podatke, a studija je sprovedena tokom januara kada na navike u ishrani mogu uticati novogodišnje odluke.

Sve u svemu, nalazi naglašavaju prednosti ishrane zasnovane na biljnoj ishrani, ali i  važnost pažljivog planiranja prilikom prelaska na vegansku ishranu kako bi se osigurao adekvatan unos hranljivih materija i optimizovali zdravstveni rezultati. Ono što bi u svakom slučaju bilo korisno jeste konsultovanje sa nutricionistom kako bi se ishrana dobro isplanirala.

[1] Eveleigh, E., Coneyworth, L., Craigon, J., & Welham, S. (2023). Adoption of a Short-Term (4-Week) Vegan Diet as Part of ‘Veganuary’Significantly Reduces Saturated Fatty Acid (SFA), Cholesterol, B12, and Iodine Intake in Omnivorous Individuals—An Observational Study. Nutrients, 15(23), 4967.

[2] Lederer, A. K., Hannibal, L., Hettich, M., Behringer, S., Spiekerkoetter, U., Steinborn, C., … & Huber, R. (2019). Vitamin B12 status upon short-term intervention with a vegan diet—a randomized controlled trial in healthy participants. Nutrients, 11(11), 2815.