Search

Da li je moguć život sa začepljenim arterijama?

Medically approved

Blokirana ili začepljena arterija, što je poznato kao ateroskleroza, je razlog za veliku zabrinutost, a uticaj ovog stanja na očekivani životni vek može biti značajan. Ovo stanje je glavni uzrok kardiovaskularnih bolesti, koje mogu dovesti do zdravstvenih događaja opasnih po život kao što su srčani udar i moždani udar. Iako je teško odrediti tačno smanjenje životnog veka samo zbog postojanja ateroskleroze, ozbiljne komplikacije koje ona izaziva mogu značajno umanjiti kvalitet u dužinu života.

Ateroskleroza predstavlja značajan rizik jer nakupljanje masnih plakova duž zidova vaših arterija sužava ove krvne sudove, ometajući protok krvi. Shodno tome, srce mora uložiti više napora da pumpa krv kroz ove sužene krvne sudove, povećavajući verovatnoću komplikacija, uključujući srčanu insuficijenciju. Povećana sila kojom srce pumpa krv koja teče kroz ove sužene arterije, može da rastegne i oslabi njihove zidove, da podigne vrednost krvnog pritiska i „odlomi“ delove plakova koji prianjaju na zidove arterija. Ove odlomljene plakove krv nosi kroz krvne sudove svuda u telu, gde oni mogu potpuno da zatvore protok krvi u nekom manjem krvnom sudu, što dovodi do potencijalno fatalnih komplikacija kao što su srčani udari, moždani udari i oštećenje tkiva usled nedostatka kiseonika iz krvi [1].

Smatra se da u razvijenim zemljama oko polovine osoba starijih od 45 do 84 godine ima donekle sužene arterije, a da nema nikakvih simptoma. Ova tiha progresija (plak će tokom vremena biti sve veći i činiće krvni sud sve manje propusnim) čini teškom procenu tačnog uticaja na ukupni očekivani životni vek. Ipak, pošto je ateroskleroza primarni uzrok svih kardiovaskularnih bolesti, možemo proceniti njene posledice ispitivanjem efekata stanja koje izazivaju na skraćivanje života. Recimo, smatra se da srčani udar može smanjiti očekivani životni vek u proseku za 16 godina, srčana insuficijencija za 10 godina, moždani udar može smanjiti očekivani životni vek za oko jednu trećinu [2].

Ateroskleroza je posebno opasna jer se često razvija podmuklo tokom vremena, kako smo rekli, bez ikakvih očiglednih znakova upozorenja. Simptomi se često manifestuju samo kada je došlo do značajne arterijske blokade ili kada se pojavi iznenadna, potencijalno fatalno stanje koje zahteva hitnu intervenciju.

Međutim, nije sve tako crno. Ako pazite na svoje zdravlje i promenite stil života, možete sprečiti aterosklerozu i komplikacije koje zbog nje mogu da nastanu. Istraživanja pokazuju da usvajanje zdravog načina života može produžiti život za otprilike 14 godina za žene i 12 godina za muškarce u poređenju sa onima koji ne žive zdravo. Zdrav stil života se pre svega odnosi na održavanje optimalne telesne težine kroz uravnoteženu ishranu, redovno vežbanje i držanje stresa pod kontrolom.

Lečenje je ponekad potrebno. Ako imate povišen krvni pritisak ili holesterol koji ne možete da smanjite drugačijim načinom života, postoje vrlo efikasni lekovi za kontrolu holesterola i krvnog pritiska. To podrazumeva i ostavljanje cigareta, običnih ili elektronskih, jer je pušenje jedan od najvažnijih uzroka nastanka ateroskleroze.

Dakle, ipak na kraju sve zavisi od nas. Potrebno je puno volje kako bismo za nama ostavili one loše izbore za koje znamo da nam štete. A to je ponekad izuzetno teško.