Search

Da li smo pronašli fontanu mladosti?

Medically approved

Vekovima pokušavamo da pronađemo fontanu mladosti – način na koji možemo zauvek ili makar duže da ostanemo mladi. Mi danas znamo koliki značaj u tim naporima ima naš životni stil, a poznato nam je i dejstvo nekih lekova i suplemenata na proces starenja. Međutim, izgleda da postoji mnogo jednostavnije rešenje i da je ono sve vreme u nama. 

Zapravo, mi starimo, jer naše ćelije stare i izgube mogućnost deobe. Tada se u njima javlja serija grešaka koje dovode do toga da one sve slabije funkcionišu. Kada smo mladi, naše imune ćelije, pronalaze one stare i jednostavno ih unište. Međutim, kada postanemo stariji, kombinacija povećanog oštećenja tkiva i smanjene funkcije imunog sistema dovodi do toga da starih ćelija ima sve više i stvara se hronično zapaljenje koje dovodi do niza patoloških reakcija tkiva koje su povezane sa starenjem. Naučnici su do sada pokušavali sa time da razviju lekove (odnosno male molekule) koje bi delovale u starim ćelijama i na taj način poboljšavale njihovu funkciju, sa idejom da se na taj način umanji loše delovanje starenje ćelije ima na naš organizam.

Sada su uradili nešto potpuno drugačije. Oni su, praktično reprogramirali naše imune ćelije na način da prepoznaju tipičan antigen koji na svojoj površini imaju stare ćelije i jednostavno ih unište, na isti način kako se to dešava u mladosti. Njih su nazvali CAR T ćelije. Praktično CAR T ćelije deluju kao „živi lek“ i nakon što ih organizam jednom dobije, one ostaju u organizmu godinama nakon toga, možda i celog života. Jednostavno, nema potrebe da se „lek“ prima ponovo. To je, praktično, jednokratna terapija.

Sada su naučnici otišli korak dalje. Odlučili su da ispitaju njihovo delovanje na starim miševima, kako bi videli šta će se desiti kada one budu pojačano eliminisale stare ćelije kod miševa. Da li će miševi postati mlađi?

Rezultati su bili zapanjujući. Nakon samo jednog davanja CAR T ćelija, miševi su smanjili svoju telesnu težinu, poboljšali metabolizam i toleranciju na glukozu i povećali su svoju fizičku aktivnost. Sve ovo se desilo bez ikakvog oštećenja tkiva ili bilo kakvih negativnih posledica po organizam. Praktično, stariji miševi su postali mlađi, a kada su CAR T ćelije davane mladim miševima, oni su starili sporije. Danas, apsolutno, ne postoji nijedna terapija koja bi na ovako drastičan način mogla da utiče na proces starenja. A najveća prednost je u tome što je to jednokratna terapija. Jednom date, idealno u mladosti, one ostaju aktivne u organizmu i verovatno imaju doživotan efekat.

Inače, ovo nije prvi put da se CAR T ćelije koriste. One se danas koriste za lečenje raznih karcinoma, ali su se sada prvi put korišćene i za borbu protiv starenja. Sada se ispituje da li upotreba CAR T ćelija utiče na to, ne samo da su miševi zdraviji, već i da žive duže. Ako se to pokaže tačnim, a naučnici veruju da će dobiti takve rezultate, onda smo došli na korak od pronalaženja eliksira mladosti. Naravno, ispitivanja se moraju nastaviti na životinjskim modelima, pa eventualno i za primenu kod ljudi, ali dosadašnji rezultati koji ne pokazuju nikakav štetan efekat, ukazuju na to da smo bliži, terapiji kojom možemo postati mlađi, nego što smo ikada bili [1].

[1]  Amor, C., Fernández-Maestre, I., Chowdhury, S., Ho, Y. J., Nadella, S., Graham, C., … & Lowe, S. W. (2024). Prophylactic and long-lasting efficacy of senolytic CAR T cells against age-related metabolic dysfunction. Nature Aging, 1-14.