Search

Kako da zaštitimo vid?

Medically approved

Našem čulu vida, često, ne pridajemo dovoljno pažnje. Smatra se da u svetu 1,1 milijarda ljudi ima problema sa vidom. U 2020. godini oko 596 miliona ljudi je imalo oštećenje vida tako što nisu dobro videli na daljinu, a njih 43 miliona je bilo slepo. Povrh toga, još 510 miliona ljudi je imalo nekorigovano oštećenje vida na blizinu, odnosno nisu koristili naočare za čitanje. Čak 90% ovih ljudi živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodima. Ohrabrujuće je to da kod više od 90% ljudi sa oštećenjem vida postoje intervencije kojima se oštećenje vida može sprečiti odnosno lečiti onda kada ono nastane. Smatra se da će do 2050. godine, starenje, rast broja stanovnika i ubrzana urbanizacija, mogu da dovedu do toga da će se broj osoba koje ne vide dobro na daljinu povećati sa 596 na 895 miliona ljudi, a broj slepih sa 43 na 61 milion [1].

Svakog 12. oktobra se obeležava Svetski dan vida. Ove godine, Svetska zdravstvena organizacija je lansirala aplikaciju za mobilne telefone (i za Android i za iOS operativne sisteme) koja se zove WHOSee. Ovom aplikacijom možete proveriti svoj vid i na blizinu i na daljinu i možete dobiti savet da li je potrebno da posetite očnog lekara. Naravno, aplikacija ne može da zameni oftalmološki pregled, ali može pomoći stanovništvu onih zemalja koji nemaju dovoljno dostupnu zdravstvenu zaštitu [2].

I u Srbiji je organizovana konferencija sa ciljem skretanja pažnje na značaj redovnih oftalmoloških pregleda i izazove sa kojima se svakodnevno suočavaju slepe i slabovide osobe u okviru kampanje „Oči su ogledalo duše“. Na konferenciji su učestvovali predstavnici Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kao i predstavnici tri udruženja pacijenata „Gledamo Srcem“, „Žuta Mrlja“ i „Bono Vido“.

Na konferenciji je istaknuta važnost prevencije i lečenja oftalmoloških oboljenja, kao i potreba da se zdravstveni sistem učini dostupnijim za slepe i slabovide osobe, uz usklađivanje sa evropskim standardima. Takođe, navedena je potreba da se poveća broj oftalmoloških pregleda, obezbedi dodatna specijalizacija oftalmologa i oftalmološki pregledi učine dostupnijim, a jasno je i objašnjena procedura obezbeđenja naočara i sočiva, odnosno oftalmoloških pomagala.

Čulo vida je naše najvažnije čulo i istaknuto je da preko 60 odsto naših životnih doživljaja dolazi putem ovog čula. Istaknuto je da postoje oboljenja u kojima je terapija dostupna i u kojima nije dostupna. Najčešća oboljenja (retinalna) koje najviše utiču na gubitiak vida su senilna degeneracija makule koja je vezana za starost, dok je druga grupa su oboljenja vezana za hronične sistemske bolesti poput dijabetesa ili oštećenja sudova u mrežnjači kod okluzivnih bolesti. Važna je prevencija nastanka oštećenja vida, jer se nastanak najvećeg broja oštećenja vida može sprečiti.

Posebno je naglašena potreba podrške slepim i slabovidim osobama. Gubitak vida je jako težak. Psihiloška podrška je, kako slepoj i slabovidoj osobi, tako i celoj njenoj porodici, od presudnog značaja za svakodnevno funkcionisanje i život. Podrška unutar porodice je najbitnija za osobe sa ovim invaliditetom, ali svi članovi na svoj način prolaze kroz celo ovo iskustvo, od prvih simptoma, dijagnoze i dalje kroz lečenje.

Zbog svega toga moramo da naučimo da je potrebno da zaštitimo svoj vid, što možemo redovnim oftalmološkim pregledima i da pružimo mnogo veću podršku slepim i slabovidim osobama i njihovim porodicama. Ono što zahteva malo pažnje svakoga od nas, može promeniti čitav život onim osobama koje se svakodnevno suočavaju sa problemima u svakodnevnom funkcionisanju. 

[1] Burton, M. J., Ramke, J., Marques, A. P., Bourne, R. R., Congdon, N., Jones, I., … & Faal, H. B. (2021). The Lancet global health Commission on global eye health: vision beyond 2020. The Lancet Global Health, 9(4), e489-e551. [2] https://www.who.int/europe/news/item/12-10-2023-check-your-vision-with-the-new-whoeyes-app-on-world-sight-day-2023#:~:text=This%20year%27s%20World%20Sight%20Day,the%20importance%20of%20eye%20care