Search

Mala doza – velika korist!

Medically approved

Za sve osobe koje su preživele srčani udar, kao i za one koji su u riziku od njegovog nastanka mala doza aspirina (do 100 mg) predstavlja značajnu meru prevencije. Međutim, postoji još jedan slučaj kada aspirin u ovako maloj dozi može da bude izuzetno značajan, čak i da spasi život. Radi se o trudnicama koje su u riziku od nastanka preeklampsije.

Preeklampsija je stanje koje se može javiti u drugoj polovini trudnoće i koje karakteriše visok krvni pritisak, nastanak otoka i pojava belančevina u mokraći. Ovo stanje predstavlja vodeći uzrok smrti trudnica i fetusa, a istraživanja pokazuju da se javlja u  2 do 10% svih trudnoća [1]. Istraživanja su pokazala da uzimanje malih doza aspirina smanjuje rizik od preeklampsije za 15%, prevremenog porođaja za 20% i intrauterinog ograničenja rasta za 18% [2].

Zanimljivo je da se u mnogim slučajevima, i pored jasnog rizika za nastanak preeklampsije, trudnicama ne preporučuje uzimanje aspirina. Smatra se da, ako postoji rizik od nastanka preeklampsije, treba početi sa uzimanjem aspirina pre 16 nedelje trudnoće, iako se sa njegovim uzimanjem može početi i kasnije.

Trudnice koje su u riziku od nastanka preeklampsije su sve one koje su je imale u ranijim trudnoćama, potom one trudnice koje nose blizance, trojke, one trudnice koje imaju oboljenja bubrega ili autoimune bolesti, dijabetes tipa 1 ili 2 i konačno one koje imaju hroničnu hipertenziju. Takođe, u većem riziku su i one žene koje su prvi put trudne nakon 35 godine života, imaju BMI (indeks telesne težine) preko 30 i one u čijim porodicama je postojala preeklampsija.

Vrlo jednostavna intervencija, kao što je uzimanje aspirina koji se u toj dozi može slobodno kupiti u većini zemalja na svetu, može značajno smanjiti rizik nastanka ovog životno ugrožavajućeg stanja. Tako da ako ste u riziku od nastanka preeklamsije slobodno pitajte Vašeg ginekologa o eventualnom uzimaju aspirina i zdravstvene koristi koje možete imati.

[1] Khan, B., Yar, R. A., khan Khakwani, A., Karim, S., Ali, H. A., Khakwani, A., & Karim, S. (2022). Preeclampsia incidence and its maternal and neonatal outcomes with associated risk factors. Cureus, 14(11).

[2] Henderson, J. T., Vesco, K. K., Senger, C. A., Thomas, R. G., & Redmond, N. (2021). Aspirin use to prevent preeclampsia and related morbidity and mortality: updated evidence report and systematic review for the US Preventive Services Task Force. Jama, 326(12), 1192-1206.