Search

Neka druga pilula za jutro posle?

Medically approved

Polno prenosive bolesti su ponovo u porastu u mnogim zemljama. Iako je zaštićeni odnos, odnosno korišćenje prezervativa najbolji način zaštite, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti u SAD je počeo da razmatra novi predlog koji bi trebalo da pomogne da se broj obolelih smanji. Naime, oni su predložili da se odobri primena dobro poznatog antibiotika, doksicilkina, kao pilule za „jutro posle“ za sprečavanje infekcija hlamidijom, sifilisom i gonorejom, posebno među osobama sa povećanim rizikom [1].

Ovo je ogromna promena u pristupu korišćenju antibiotika. Međutim, on se ne preporučuje svima i u svakom slučaju. Predlog preporuka predviđa korišćenje doksiciklina samo za određene grupe stanovništva, koje su prema dostupnim podacima one sa najvećim rizikom od zaraze polno prenosivim infekcijama. Lek se prvenstveno preporučuje muškarcima homoseksualcima i transrodnim ženama koje su imale bakterijsku polno prenosivu infekciju u poslednjih godinu dana ili su inače pod povećanim rizikom. Razlog zbog čega se on ne preporučuje drugima pre svega leži u tome što bi došlo do nekritičke primene, prevelikog korišćenja antibiotika i sledstveno tome riziku od pojave bakterijskih sojeva koje bi bile rezistentne (otporne) na njegovu primenu. Zbog toga i nije preporučen ostalima, jer se smatra da kod njih ne postoji veliki rizik od polno prenosivih bolesti. Jednostavno, nedostaju ubedljivi dokazi da bi bio preporučen grupama kao što su cisrodne žene. Pored toga, trudnice treba da se uzdrže od uzimanja doksiciklina, jer istraživanja ukazuju na potencijalne štetne efekte na razvoj fetusa.

Osobama u riziku se savetuje da imaju doksiciklin kod sebe, jer bi trebalo da ga uzmu u roku od 72 sata od nezaštićenog seksualnog odnosa. Što se pre primeni, veruje se da je efikasniji u prevenciji hlamidije i sifilisa, iako njegova efikasnost protiv gonoreje varira zbog postojanja nekih rezistentnih bakterijskih sojeva. Važno je znati da doksiciklin ne može da spreči svaku polno prenosivu bolest i da ne pruža nikakvu zaštitu od polno prenosivih bolesti koje prenose virusi.

Najčešći neželjeni efekat doksiciklina je pojava mučnine, a on može učiniti osobe podložnijim opekotinama od sunca dok uzimaju lekove, što čini kremu za sunčanje važnom merom predostrožnosti tokom lečenja. Ukoliko osoba uzima preventivni tretman za sprečavanje infekcije H.I.V, može da uzima i doksiciklin. Ali se on uzima samo jednom dnevno. Može se uzimati i više dana, posebno za osobe sa čestim rizičnim seksualnim odnosom.

Česta upotreba antibiotika nosi rizike, ali u slučajevima nedavne izloženosti bakterijama, jedna doza antibiotika bi potencijalno mogla da spreči infekciju. Stoga se povremena upotreba u malim količinama smatra prihvatljivom. Naravno, ako bilo ko pripada rizičnoj grupi, savetuje se redovni skrining na postojanje neke od polno prenosivih bolesti, svakih tri do šest meseci. Naravno, ako se pojave bilo kakvi simptomi, odmah treba potražiti pomoć lekara.

Na kraju potrebno još jednom istaći da je korišćenje bilo koje pilule za dan posle, samo posledica nemara i pristanka na nezaštićen seksualni odnos. Korišćenje zaštite, pre svega prezervativa i dalje ostaje najbolji način zaštite.

[1] https://www.regulations.gov/document/CDC-2023-0080-0001