Search

Tri najveća faktora rizika za nastanak demencije?

Medically approved

Nova studija koja je objavljena je utvrdila da su dijabetes, zagađenje vazduha i konzumacija alkohola najznačajniji faktori rizika za demenciju. Studija koju su sproveli istraživači sa Univerziteta u Oksfordu, analizirala je podatke od skoro 40.000 odraslih osoba starosti od 44 do 82 godine u Britaniji, analizirajući različite faktore koji utiču na pojavu demencije [1].

Demencija, koju karakteriše kognitivni pad i oštećenje mozga, pogađa više od 55 miliona starijih ljudi širom sveta, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije. Ona je, trenutno, sedmi najčešći uzrok smrti u svetu. U 2019. godini, demencija je odnosila 1,3 milijardi američkih dolara godišnje, a neformalni negovatelji provode najmanje 5 sati dnevno negujući osobe koje su obolele od demencije.

Rezultati studije su pokazali da su najveći uticaj na rizik nastanka demencije imali  dijabetes, zagađenje vazduha i konzumacija alkohola, naglašavajući njihov dvostruki efekat u poređenju sa drugim faktorima rizika. Ovi rezultati su naglasili i hitnost rešavanja ovih faktora koji se mogu promeniti kako bi se ublažio kognitivni pad. Inače, studija je procenjivala 161 različit faktor rizika na koji se može uticati, uključujući i krvni pritisak, holesterol i životne navike kao što su pušenje i fizička aktivnost.

Naravno, ovo nisu jedini faktori koji utiču na povećan rizik nastanka demencije. Iz različitih istraživanja, mi znamo da veliki uticaj ima ishrana, kvalitet i dužina sna, kao i mnogi drugi. Istraživanje je, recimo, identifikovalo i genetske klastere koji utiču na to da li će rizik nastanka demencije biti veći ili ne. Međutim, na njih ne možemo da utičemo. Ali na one faktore rizika koji su povezani sa našim stilovima života, možemo da utičemo i istraživači smatraju da su potrebne sistemske mere koje bi ohrabrivale pojedince da izaberu zdraviji načini životi i uvođenje ekoloških politika za borbu protiv zagađenja vazduha.

[1] Manuello, J., Min, J., McCarthy, P., Alfaro-Almagro, F., Lee, S., Smith, S., … & Douaud, G. (2024). The effects of genetic and modifiable risk factors on brain regions vulnerable to ageing and disease. Nature Communications, 15(1), 2576.