Search

Bakterije protiv visokog krvnog pritiska?

U razvijenim zemljama skoro 50% stanovništva ima povišen krvni pritisak, a smatra se da se samo 1 od 4 osobe koje boluju od hipertenzije leči. Slobodno se može reći da je hipertenzija najveća epidemija modernog doba. Naučnici su, u pokušaju da pronađu nove načine na koje bi pomogli obolelima, došli do nekih neverovatnih otkrića.

Naime, po prvi put su korišćene „izmenjene“ bakterije, Lactobacillus paracasei, koje su u crevima proizvele protein pod nazivom ACE2. Ovaj protein igra ključnu ulogu u regulisanju sistema renin – angiotenzin, koji je važna osovina u regulaciji krvnog pritiska. Laboratorijskim miševima koji su imali hipertenziju davane su ove bakterije kao probiotik, što je rezultiralo značajnim smanjenjem krvnog pritiska. Zanimljivo je da su efekti snižavanja krvnog pritiska primećeni samo kod ženki laboratorijskih miševa, što je postavilo pitanja o aspektima ekspresije ACE2 specifičnih za pol. Smatra se da činjenica da ženke imaju dve funkcionalne kopije ACE2, za razliku od mužjaka, je razlog zašto bolje reaguju na ovu intervenciju. Iako su potrebna dalja istraživanja, ovaj početni uspeh predstavlja solidnu osnovu zbog koje možemo da se nadamo da ćemo u budućnosti imati još jedan način za smanjenje krvnog pritiska. To bi moglo da smanji upotrebu lekova za visok krvni pritisak. Konačno, mnogi imaju sumnju u rezultate koji se dobijaju u laboratoriji na laboratorijskim miševima, smatrajući da to nema veze sa ljudima (u krajnjoj liniji i nismo previše slični).

Međutim, činjenica da je 92% gena i fizioloških procesa su potpuno identični daje nam osnova da očekujemo da će isti tip intervencije i kod ljudi imati efekata [1].

[1] Mei, X., Mell, B., Aryal, S., Manandhar, I., Tummala, R., Zubcevic, J., … & Joe, B. (2023). Genetically engineered Lactobacillus paracasei rescues colonic angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) and attenuates hypertension in female Ace2 knock out rats. Pharmacological Research, 196, 106920.