Search

Da li ginko ima zdravstvenih koristi?

Drvo Ginkgo biloba, predstavlja živo svedočanstvo istorije planete Zemlje. Otkriveni su fosilni ostaci drveta sličnog današnjem koji su stari 175 milion godina, dok se za neke primerke ginka, koji postoje danas, smatra da su stari i 2.500 godina.
Logično je da proizvodi od ovako dugovečne vrste izazivaju veliku pažnju zbog svojih zdravstvenih koristi. Proizvodi dobijeni od njegovih listova postoje u obliku tableta, ekstrakta, kapsula i čaja, i mogu se naći na tržištu. Da li nam ginko zaista pomaže i kako? U osnovi dejstva koje ginko ima se nalaze dve vrste jedinjenja: flavonoidi i terpenoidi. Dok su flavonoidi poznati po svojim snažnim antioksidativnim svojstvima, veruje se da terpenoidi poboljšavaju cirkulaciju širenjem krvnih sudova i smanjenjem agregacije trombocita. Kada se posmatra za šta se sve ginko reklamira, prvi efekat koji se pominje jeste efekat koji ima na pamćenje. Međutim, mali broj studija navodi da postoji skromno poboljšanje pamćenja kod zdravih osoba, dok većina studija zaključuju da nema značajnog povećanja pamćenje, pažnje ili ukupne funkcije mozga. Trenutni dokazi ne podržavaju njegovu upotrebu za sprečavanje ili odlaganje demencije ili kognitivnog pada. Drugi efekat jeste sprečavanje nastanka grčeva u listovima nogu, koji mogu nastati zbog nedovoljnog protoka krvi. Ni u ovom slučaju ne postoje jasni dokazi koji bi govorili u prilog tome da postoje nesumnjivi pozitivni zdravstveni efekti. S druge strane korišćenje ginka može dovesti do glavobolje, vrtoglavice i drugih neželjenih reakcija. Štaviše, sirovo ili pečeno seme ginka je toksično i mora se izbegavati. Interakcija ginka sa lekovima je dodatni razlog za zabrinutost. Na primer, on može umanjiti efikasnost lekova za ublažavanje anksioznosti i nekih antidepresiva. Njegovo korišćenje može biti problem kada se kombinuje sa antikoagulansima.
Eksperimenti koji su sprovedeni na laboratorijskim miševima su pokazala da ginko može da poveća rizik od nastanka karcinoma jetre i štitne žlezde. Iako to ne znači da bi se isto dogodilo kod ljudi, korišćenje ginka zahtrva dalja proučavanja [1].

[1] https://www.nccih.nih.gov/health/ginkgo

[1] https://www.nccih.nih.gov/health/ginkgo