Search

Da li gubitkom težine možemo da izlečimo dijabetes tipa 2?

U nedavnoj studiji je otkriveno je da samo mali procenat pacijenata sa dijagnozom dijabetesa tipa 2 uspeva da postigne normalan nivo glukoze u krvi (remisiju) samim gubitkom težine. Suprotno očekivanjima koje se zasniva na kliničkim studijama, gde je značajan gubitak težine često dovodio do remisije dijabetesa, studija se bavila praktičnim stvarima sa kojima se suočavaju osobe obolele od dijabetesa tipa 2. Analizirajući podatke 37.326 novodijagnostikovanih pacijenata, istraživači su otkrili da je samo 6% njih postiglo remisiju isključivo kroz gubitak težine nakon otprilike osam godina nakon dijagnoze.

Štaviše, studija je istakla prolaznu prirodu ove remisije, pri čemu je dve trećine onih koji su u početku uspeli doživeli povišen nivo glukoze u krvi u roku od tri godine. Ove brojke su u potpunoj suprotnosti sa rezultatima kliničkih ispitivanja, gde su stope remisije porasle do 73% u roku od godinu dana nakon dijagnoze. Istraživanje je naglasilo važnost trajnih modifikacija životnog stila, posebno u oblasti kontrole težine, za kontrolu dijabetesa tipa 2. Pojedinci koji su doživeli najznačajniji gubitak težine u prvoj godini nakon dijagnoze pokazali su veću verovatnoću trajne remisije. Međutim, ukupna incidenca remisije je ostala niska, što ukazuje na ogroman izazov održavanja dugoročne kontrole glikemije samo kroz kontrolu težine. Ovi nalazi naglašavaju složenost upravljanja dijabetesom tipa 2 i naglašavaju imperativ za višestruke intervencije osim samog gubitka težine [1].

[1] Wu, H., Yang, A., Lau, E. S., Zhang, X., Fan, B., Ma, R. C., … & Luk, A. O. (2024). 1-year weight change after diabetes diagnosis and long-term incidence and sustainability of remission of type 2 diabetes in real-world settings in Hong Kong: An observational cohort study. PLoS medicine, 21(1), e1004327.