Search

Da li je efikasniji HIIT ili aerobni trening?

Nova studija koja je objavljena u prestižnom časopisu „British Journal of Sports Medicine“ otkriva da intervalni trening visokog intenziteta (HIIT) ima prednosti u poređenju sa tradicionalnim kontinuiranim aerobnim vežbama za poboljšanje kardiovaskularne kondicije i parametara metaboličkog zdravlja. Istraživači su analizirali podatke iz 11 randomizovanih kontrolisanih studija koje su uključivale 379 gojaznih odraslih osoba starosti od 19 do 51 godine. Studije su upoređivale efekte HIIT-a sa kontinuiranim aerobnim treningom na parametre telesne kompozicije, aerobnog kapaciteta i metaboličkih faktora rizika. Analiza je otkrila da dok trening visokog intenziteta i kontinuiranim aerobnim vežbama imaju sličan uticaja na smanjenje procenta telesnih i abdominalnih visceralnih masti, trening visokog intenziteta je pokazao jasne prednosti za poboljšanje aerobne kondicije i poboljšanje markera metaboličkog zdravlja. Konkretno, trening visokog intenziteta  je doveo do većeg povećanja maksimalnog unosa kiseonika (VO2max). Veći VO2mak ukazuje na bolju kardiovaskularnu izdržljivost i povezan je sa smanjenim rizikom od hroničnih bolesti. Pored toga, on je bio efikasniji kod snižavanja nivoa glukoze u krvi natašte, važnog faktora rizika od dijabetesa, a i pokazao je značajnije smanjenje nivoa ukupnog holesterola. Obe ove vrste treninga su rezultirale sličnim skromnim smanjenjem telesne težine, BMI i nivoa triglicerida tokom perioda istraživanja od 5 do 16 nedelja. Trening visokog intenziteta obično uključuje kratke periode intenzivnog anaerobnog vežbanja koje se smenjuju sa manje intenzivnim periodima oporavka, dok kontinuirani aerobni trening uključuje kontinuirani aerobni trening submaksimalnim tempom [1].

[1] Kramer, A. M., Martins, J. B., de Oliveira, P. C., Lehnen, A. M., & Waclawovsky, G. (2023). High-intensity interval training is not superior to continuous aerobic training in reducing body fat: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Journal of Exercise Science & Fitness, 21(4), 385-394.