Search

Da li je svejedno ko vas operiše?

U studiji koja je sprovedena u Ontariju u Kanadi, istraživači su primetili da pacijenti koje su operisali žene hirurzi imaju bolje postoperativne ishode od onih koje su operisali hirurzi muškarci. Velika retrospektivna populaciona kohortna studija pratila je odrasle osobe koji su bili podvrgnuti jednoj od 25 standardnih operacija od 2007. do 2019 godine. Procenjeni ishodi su uključivali komplikacije, ponovni prijem u bolnicu, kao i smrt 90 dana ili godinu dana nakon operacije. Od čak 1.165.711 pacijenata, njih 151.054 su operisale žene hirurzi, a njih 1.014.657 hirurzi muškarci. Rezultati su pokazali da, i 90 dana i godinu dana nakon operacije, učestalost loših ishoda kao što su komplikacije ili smrt, je konstantno niža među pacijentima koje su operisale žene hirurzi. Konkretno, neželjeni ishodi su postojali kod 12,5% pacijenata lečenih od strane žena hirurga posle 90 dana od operacija, u poređenju sa 13,9% onih koje su operisali muškarci hirurzi. I godinu dana nakon operacije, isti trend je nastavljen sa stopama od 20,7% onih koje su operisali žene hirurzi i 25,0% onih koje su operisali hirurzi muškarci. Slično je bilo i sa smrtnošću. Ovakvi rezultati su postojali čak i nakon toga što je u obzir uzeto nekoliko faktora, kao što su godine i zdravstveno stanje pacijenata, vrsta hirurškog zahvata, stručnost hirurga, stručnost anesteziologa i ustanova u kojoj je operacija obavljena. Zbog toga je neophodno produbiti saznanja o tome zašto postoje ovakve razlike i zbog čega su žene hirurzi bolje i odgovornije. Do tada – nije svejedno ko vas operiše [1].

[1] Wallis, C. J., Jerath, A., Aminoltejari, K., Kaneshwaran, K., Salles, A., Coburn, N., … & Satkunasivam, R. (2023). Surgeon Sex and Long-Term Postoperative Outcomes Among Patients Undergoing Common Surgeries. JAMA surgery.