Search

Da li je važno kada ste fizički aktivni?

Nova studija sa Univerziteta u Sidneju, Australija, otkrila je da vreme fizičke aktivnosti može imati značajan uticaj na zdravstvene ishode kod za gojaznih osoba. Studija je pratila 30.000 gojaznih osoba u periodu od 8 godina. U tom periodu su koristili nosive uređaje (narukvice, satove) sa kojih su mogli da prate nivo i vreme fizičke aktivnosti, te su onda fizičku aktivnost učesnika klasifikovali kao jutarnju, popodnevnu ili večernju. Rezultati su pokazali da su, oni koji su imali umerenu do intenzivnu fizičku aktivnosti između 18 časova i ponoći, imali najmanji rizik od prerane smrti i smrti od kardiovaskularnih bolesti, u odnosu na one koji su vežbali ujutru i popodne. Naravno, gojaznost je sama po sebi rizik za zdravlje, ali ovo pokazuje da osobe koje mogu da planiraju fizičku aktivnost, njome mogu da na najbolji način da smanje neke od zdravstvenih rizika. Zanimljivo je i da su rezultati pokazali da je učestalost večernjeg vežbanja značajnija od ukupne količine fizičke aktivnosti. Istraživači nisu razlikovali vrstu fizičke aktivnosti, to je moglo da bude i brzo hodanje, hod uz stepenice, trčanje, rad na imanju, sve dok je ta fizička aktivnost bila dovoljno intenzivna.

Istraživači pretpostavljaju da ljudi koji žive sa gojaznošću ili dijabetesom, koji često imaju netoleranciju na glukozu kasno uveče, mogu biti u stanju da nadoknade neke od ovih komplikacija tako što će se baviti fizičkom aktivnošću u to doba dana. Istraživači veruju da ovakve studije koje precizno proučavaju obrasce bavljenja fizičkom aktivnošću, mogu da budu prevedeni u savete koji bi mogli da pomognu ljudima da smanje zdravstvene rizike kojima su izloženi [1].

[1] Sabag, A., Ahmadi, M. N., Francois, M. E., Postnova, S., Cistulli, P. A., Fontana, L., & Stamatakis, E. (2024). Timing of Moderate to Vigorous Physical Activity, Mortality, Cardiovascular Disease, and Microvascular Disease in Adults With Obesity. Diabetes Care, dc232448.