Search

Da li je vreme da potražimo pomoć profesionalca?

Gojaznost je u savremenom svetu poprimila pandemijske razmere. Procenjuje se da se 2 milijarde ljudi bori sa viškom kilograma. Kako sa smršamo? Možemo li sami ili nam treba pomoć?

Istraživanje u kome je učestvovalo 370 osoba je pokazalo da ako želimo da smršamo, lakše ćemo to uraditi uz nečiju pomoć. Naime, ispitanici su podeljeni u dve grupe. Prva grupa je koristila komercijalno dostupan program za mršavljenje, dok su ispitanici u drugoj grupi sami odredili kako će se hraniti da bi smršali. Oni koji su bili u prvoj grupi su ohrabrivani da učestvuju na nedeljnim radionicama na kojima su mogli da dobiju savete o tome kako da se hrane, pomoć i podršku. Oni nisu morali da mere svoju telesnu težinu, da mere namirnice koje su koristili u ishrani niti da beleže koju su hranu koristili. Međutim, na raspolaganju su imali aplikaciju u koju su unosili samo najosnovnije podatke, ali koja im je omogućavala i deljenje iskustava tokom procesa mršavljenja. Nakon 3 meseca i nakon 12 meseci od početka istraživanja, svim ispitanicima, i iz prve i iz druge grupe, je urađena analiza telesnog sastava i praćena je promena u telesnoj težini, procentu masti i ostalim bitnim zdravstvenim parametrima.

Pokazalo se da su ispitanici iz prve grupe, koja je koristila dostupnu aplikaciju, izgubili dva puta više kilograma u odnosu na one koji su sami držali dijetu. Pored toga došlo je do pozitivnih promena u vrednostima krvnog pritiska i pulsa, izdržljivosti i fleksibilnosti i spavanju. Dakle, zaključak je jasan – potražite pomoć. Lakše i brže ćete se izboriti sa viškom kilograma [1].

[1] Tate, D. F., Lutes, L. D., Bryant, M., Truesdale, K. P., Hatley, K. E., Griffiths, Z., … & Foster, G. D. (2022). Efficacy of a Commercial Weight Management Program Compared With a Do-It-Yourself Approach: A Randomized Clinical Trial. JAMA network open, 5(8), e2226561-e2226561.