Search

Da li multivitamin pomaže da bolje pamtimo?

Postepeno opadanje kognitivnih funkcija, pre svega pamćenja, je nešto sa čime se suočavaju starije osobe. Da li tako obična stvar kakav je multivitamin koji se uzima kao suplement može da uspori ovaj proces? Izgleda da je tako.

Istraživanje u kome je učestvovalo 3.562 osobe je podrazumevalo da deo učesnika u studiji uzima jednu tabelu multivitamina dnevno, dok je druga grupa uzimala placebo. Potom su učesnici praćeni sledeće tri godine. Nakon isteka svake od te tri godine, učesnici su radili seriju testova koji su bili sačinjeni na način da ispituju njihovo pamćenje i funkcionisanje hipokampusa, dela mozga koji igra važnu ulogu u procesu pamćenja. Već posle prve godine se videlo da osobe koje uzimaju multivitamin imaju bolje rezultate na testovima u odnosu na osobe koje su koristile placebo. Ta razlika se povećavala na testovima posle druge i treće godine. Istraživači su zaključili da uzimanje multivitamina može da napravi razliku u smislu toga da će se, kod osoba koje koriste multivitamin, problemi sa pamćenjem javiti čak 3 godine kasnije u odnosu na osobe koje ga ne uzimaju. To se slagalo sa rezultatima druge studije koja je pokazala da su osobe koje uzimaju multivitamin imali bolje rezultate na testovima pamćenja, i to posebno one osobe koje su imale neko kardio-vaskularno oboljenje.

U studiji je korišćen multivitamin koji je napravljen za osobe preko 50 godina starosti, a koji je moguće naći i u Srbiji, mada nema razloga da se ne veruje da bi rezultati bili slični i uz korišćenje bilo kog drugog multivitamina [1].

[1] Yeung, L. K., Alschuler, D. M., Wall, M., Luttmann-Gibson, H., Copeland, T., Hale, C., … & Brickman, A. M. (2023). Multivitamin supplementation improves memory in older adults: a randomized clinical trial. The American Journal of Clinical Nutrition.