Search

Da li nam orasi pomažu da se izborimo sa stresom?

Svi smo pod manjim ili većim stresom. Neki od nas stres leče hranom. U svakom slučaju, veza između stresa i hrane je poznata odavno, ako ni zbog čega drugog, a ono zbog toga što kad smo pod stresom želimo da pojedemo nešto slatko.

Međutim, istraživači su želeli da ispitaju kakva je veza između svakodnevnog konzumiranja oraha (za koje znamo da su korisni u ishrani) i nivoa stresa. U istraživanju su učestvovale tri grupe studenata koje su tokom 16-nedeljnog perioda svakodnevno uzimali 56 grama oraha, dok su sve vreme zadržali isti nivo fizičke aktivnosti koji su imali i pre početka istraživanja. Tokom ispitivanja, u tri navrata, ispitanici su bili medicinski pregledani, urađena laboratorija, a nizom validiranih upitnika ispitan je nivo stresa, depresije, anksioznosti, dužina i kvalitet sna. Pokazalo se da je nivo stresa kod studenata bio značajno viši tokom ispitnog roka. Tokom ispitnog roka, odnosno perioda kada je stres bio povećan, primećeno je da je u kontrolnoj grupi ispitanika (koji nisu uzimali orahe) bio snižen nivo ukupnih proteina i albumina u krvi, dok je on ostao na istom nivou u grupi ispitanika koji su uzimali orah. Pored toga, orasi su pomogli da se spreči pogoršanje spavanja, postojao je niži nivo stresa i manji rizik od nastanka depresije. Orasi su bogati u omega-3-masnim kiselinama i sadrže visoke koncentracije antioksidanasa i od ranije se zna mogu da pozitivno utiče na naše moždane funkcije i spreče srčana oboljenja i neke vrste karcinoma. Sada znamo da umanjuje i štetne posledice stresa.

Možda stres ne možemo da izbegnemo, ali treba da pokušamo da umanjimo njegove štetne posledice – a orasi se čine kao jedno od dobrih i ukusnih rešenja.

[1] Herselman, M. F., Bailey, S., Deo, P., Zhou, X. F., Gunn, K. M., & Bobrovskaya, L. (2022). The effects of walnuts and academic stress on mental health, general well-being and the gut microbiota in a sample of university students: A randomised clinical trial. Nutrients, 14(22), 4776.