Search

Da li napredak u treninzima ima veze sa genima?

Naporno trenirate? Doneli ste odluku da popravite svoj najbolji rezultat? Koliko na to može da utiče trening, a koliko je toga zapisano u našim genima. Najnovija studija otkriva da je napredak u treninzima povezan sa našim genima, a ne samo sa intenzitetom treninga. Otkriveno je da manje od 31% ljudi ima genetsku strukturu koja zapravo omogućava maksimizaciju treninga. Pokazalo se da najuspešniji trkači poseduju 19 ključnih varijanti gena, poznatih kao polimorfizmi jednog nukleotida (SNP), koji su direktno povezani sa performansama u trčanju. Studija je obuhvatila laboratorijske i terenske testove tokom dva meseca i pratila je muškarce i žene starosti između 20 i 40 godina. Korišćen je Kuperov test za merenje performansi, a učesnici su morali da pređu što veću distancu za 12 minuta tokom perioda od osam nedelja. Nakon tog perioda oni učesnici koji su imali kombinaciju 19 ključnih varijanti gena  pokazali su značajno poboljšanje u treningu, koje je u proseku iznosilo 11,5%. Istraživanje je pokazalo i da su oni učesnici koji nemaju ovaj genetski kod pokazali malo ili nikakvo poboljšanje, pri treniranju istim intenzitetom. Praktično, pokazano je da postoji značajna povezanost najboljih trkača i njihovih genetskih profila. Svi vrhunski trkači su imali iste varijante povezane sa ‘ACTN3’ genom, a koji je povezan sa prilagodljivošću, brzinom i snagom, poboljšanjem performansi i manjoj izloženosti povredama [1].

[1] Chung, H. C., Keiller, D. R., Swain, P. M., Chapman, S. L., Roberts, J. D., & Gordon, D. A. (2023). Responsiveness to endurance training can be partly explained by the number of favorable single nucleotide polymorphisms an individual possesses. PloS one, 18(7), e0288996.