Search

Da li nas zagađeni vazduh ubija?

Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da čak 99% svetske populacije živi u delovima sveta gde je povećan nivo zagađenja vazduha, posebno čestica koje su definisane kao pm2.5 i koje su za ljude posebno opasne. Iste procene govore da je zagađeni vazduh u 2016. godini bio odgovoran za 4,2 miliona prerano umrlih osoba u svetu [1]. Skorašnje istraživanje pokazuje da je ukupan broj prerano umrlih zapravo značajno veći (za čak 1,5 miliona više), s obzirom da rizik umiranja raste već pri blago povišenim vrednostima pm2.5 čestica, što se ranije smatralo bezbednim. Istraživači su pratili podatke čak 7,1 miliona osoba u okruženju koje je bilo minimalno zagađeno. Pokazalo se postoji veza niske zagađenosti koja je ranije smatrana bezbednom (<5 μg/m3) i povećanog rizika nastanka prerane smrti [2]. U tom smislu, skorašnje izmenjene preporuke Svetske zdravstvene organizacije kojom se preporučuje da prosečan nivo zagađenosti česticama ne bi trebalo da prelaze 5 μg/m3 (ranije preporuke su bile 10 μg/m3) dobijaju na značaju.

[1] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health

[2] Weichenthal, S., Pinault, L., Christidis, T., Burnett, R. T., Brook, J. R., Chu, Y., … & Brauer, M. (2022). How low can you go? Air pollution affects mortality at very low levels. Science Advances, 8(39), eabo3381.