Search

Da li postoji veza između vežbanja i hroničnog bola?

Naučnici su sproveli zanimljivo istraživanje u 2023. godini na uzorku od preko 10.000 odraslih osoba. Rezultati su pokazali da osobe koje su fizički aktivne imaju veću toleranciju na bol u poređenju sa onima koji su sedentarni, pri čemu je ta tolerancija na bol je bila još veća ako su ispitanici bili više aktivni. Na primer, samo malo jača fizička aktivnost, kao prelazak sa niske na na umerenu aktivnost, bila je povezana sa 5% nižim rizikom od javljanja nekog oblika hroničnog bola kasnije. Kada se radi o pojavi višestrukog jakog hroničnog bola u telu, intenzivnija fizička aktivnost bila je povezana sa 16% nižim rizikom pojave bola u narednom periodu. U studiju su bili uključeni ispitanici kod kojih su godinama prikupljani podaci o zdravlju i životnom stilu. Nakon toga istraživači su proverili koliko dobro isti ti ljudi podnose hladnoću i bol u laboratorijskim uslovima. Kasnije su proverili da li su učesnici iskusili bol koji je trajao 3 meseca ili duže. Među ispitanicima, njih 60% je prijavilo neki oblik hroničnog bola, ali samo 5% je imalo težak višestruki bol. Naučnici su pretpostavili da bi to moglo biti povezano sa načinom na koji fizička aktivnost utiče na našu sposobnost podnošenja bola. Naime, oni smatraju da fizička aktivnost povećava našu sposobnost podnošenja bola, te je na taj način potreban jači bol kako bismo ga osetili. Konačno, postavlja se pitanje, da li osobe koje već imaju hroničan bol, mogu da vežbaju? Fizička aktivnost sama po sebi nije opasna, ali ljudi sa hroničnim bolom treba da vežbaju prema programima koji su pažljivo sačinjeni na način da imaju što veću korist od vežbanja, pa između ostalog i u kontroli bola [1].

[1] Årnes, A. P., Fjeld, M. K., Stigum, H., Nielsen, C. S., Stubhaug, A., Johansen, A., … & Steingrímsdóttir, Ó. A. (2022). Does pain tolerance mediate the effect of physical activity on chronic pain in the general population? The Tromsø Study. Pain, 10-1097.