Search

Da li pripadate sendvič generaciji?

Da li pripadate sendvič generaciji? Ako imate preko 40 ili 50 godina, odgovor je verovatno, da. Šta je to sendvič generacija?

Ovo se odnosi na osobe srednjeg životnog doba, uglavnom žene, koji brinu o starijim osobama (svojim roditeljima), a istovremeno i svojoj deci starosti do 18 godina, a češće i duže – dok ne završe školovanje, ne nađu posao… Dakle, u sendviču ste, između svoje dece i svojih roditelja. Istraživači procenjuju da bar 2,5 miliona ljudi u SAD mogu da se smatraju pripadnicima sendvič generacije, a da najmanje 25% onih koji brinu o svojim roditeljima, istovremeno brinu i o svojoj deci. Veoma je velika razlika između njih i onih osoba koje brinu samo o starijim osobama, ali istovremeno nemaju obavezu da brinu i o svojoj deci. Naime, čak 36% onih koji brinu i o roditeljima i o deci imaju finansijske probleme, dok 17% onih koji brinu samo o svojim roditeljima imaju iste probleme. Slično je i sa emocionalnim teškoćama. Čak 44% pripadnika sendvič generacije prijavljuje emocionalne teškoće, naspram 32% onih koji brinu samo o roditeljima.

U istraživanju je učestvovalo 1.106 osoba koje su brinule o nekome. Njih 194 je brinulo o jednom detetu starosti do 18 godina i o čak 436 starijih osoba. Ostatak od 912 onih koji su brinuli o roditeljima, a ne pripadaju sendvič generaciji je vodilo računa o 1.217 starijih osoba. Istraživanje je pokazalo da su pripadnici sendvič generacije, u proseku 75 časova mesečno posvećivali brizi o osobama kojima su pomagali. To je ogromno opterećenje. Naime, jedna radna nedelja ima 40 časova (5 radnih dana po 8 časova rada). Ovo praktično znači, da pored normalnog radnog opterećenja u toku jednog meseca, čak dodatne skoro dve radne nedelje (75 časova) se posvećuje brizi o drugim osobama, što predstavlja izuzetno veliko opterećenje.

Istraživanje je pokazalo da su osobe koje pripadaju sendvič generaciji, u proseku 5,5 godina, bili u situaciji da brinu i o svojoj deci i o svojim roditeljima [1].

[1] Lei, L., Leggett, A. N., & Maust, D. T. (2022). A national profile of sandwich generation caregivers providing care to both older adults and children. Journal of the American Geriatrics Society.