Search

Da li se stres smanjuje sa godinama?

Stres je izuzetno štetan kako po naše fizičko, tako i mentalno zdravlje. To je dobro poznato. Međutim, novo istraživanje pokazuje da se dnevni nivo stresa kojim smo izloženi, smanjuje kako starimo.

Istraživači su pratili podatke 3.000 osoba u periodu čak 20 godina, od 1995. godine. Starost ispitanika je bila od 25 pa do 74 godine. Istraživanje je teklo tako, da su istraživači uzimali podatke od učesnika studije tokom 8 uzastopnih dana i onda ponavljali takvo istraživanje narednih godina. Pokazalo se da su osobe starosti 25 godina prijavljivali dnevni stres u čak 50% od svih dana, a to su osobe starosti 70 godina prijavljivale stres u samo 30% dana. Pored toga, istraživači su utvrdili da starenjem se ne smanjuje samo broj dana kada smo pod stresom, već i da sa godinama, ljudi manje emotivno reaguju na stres kome su izloženi. Rezultati su pokazali da je najmanji broj stresnih dana u pedesetim godinama života, a da se taj broj blago povećava u šezdesetim i sedamdesetim godinama života. Zašto se ovo dešava? Istraživači smatraju da je to pre svega zbog toga što se naše socijalne uloge menjaju kako starimo. Dok smo mladi postoji mnogo više obaveza koje se tiču i škole, posla, porodice, kuće, finansijske nezavisnosti, što sve uzrokuje povećanje nivoa dnevnog stresa. Kako starimo, naša motivacija se menja i ljudi žele da maksimalno uživaju u životu koji imaju, što u određenoj meri smanjuje reakcije na stresne događaje, a pored toga smanjuje i doživljaj stresa. Tako, pojedini događaji koji bi predstavljali značajne stresore kada smo mlađi, mogu da to uopšte ne budu u kasnijim godinama života.

Dakle, kada smo sledeći put pod stresom, možda je to zato što smo još uvek mladi [1].

[1] Almeida, D. M., Rush, J., Mogle, J., Piazza, J. R., Cerino, E., & Charles, S. T. (2022). Longitudinal change in daily stress across 20 years of adulthood: Results from the national study of daily experiences. Developmental psychology