Search

Da li treba da vežbate pre operacije?

Studija, objavljena u časopisu „Surgery“ je ispitivala da li vežbanje pre operacije ima uticaja na oporavak pacijenata nakon operacije. U njoj su analizirani rezultati 12 studija sa 832 pacijenta koji su pre operacije sproveli intervalni trening visokog intenziteta (HIIT). Takav trening podrazumeva ponavljane aerobne intervale visokog intenziteta na oko 80 odsto maksimalne frekvencije srca, nakon čega sledi aktivni oporavak.

Studija uključila sve vrste većih operacija – one za koje se očekuje da će trajati duže od dva sata ili sa predviđenim gubitkom krvi većim od 500 ml – uključujući operacije jetre, pluća, debelog creva, urološke i mešovite abdominalne operacije. Prosečna starost učesnika u grupi pacijenata koja vežbala pre operacije bila je 66 godina, a u kontrolnoj grupi, onoj u kojoj pacijenti pre operacije nisu vežbali, 67 godina. Rezultati su pokazali da je ovakav trening, u trajanju od četiri do šest nedelja, bezbedan i efikasan za pacijente koji se pripremaju za operaciju. Rezultati su pokazali konstantno smanjenje postoperativnih komplikacija, kao što su kardiološke komplikacije, upala pluća i postoperativni problemi sa crevima, kod onih koji su ranije vežbali. Rizik od komplikacija je smanjen za 56%, što je značajno, a u proseku su pacijenti koji su prethodno vežbali ostajali tri dana manje u bolnici.

Naravno, postavlja se pitanje kako finansirati i implementirati ovakve programe, ali se ne sme zaboraviti da oni mogu dugoročno uštedeti novac smanjenjem troškova bolničkog boravka i hirurških komplikacija [1].

[1] Clifford, K., Woodfield, J. C., Tait, W., Campbell, H. A., & Baldi, J. C. (2023). Association of Preoperative High-Intensity Interval Training With Cardiorespiratory Fitness and Postoperative Outcomes Among Adults Undergoing Major Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA Network Open, 6(6), e2320527-e2320527.