Search

Da li zbog kognitivne iscrpljenosti donosimo loše odluke?

Radili ste celog dana. Na vašem poslu morate, najveći deo dana, da budete koncentrisani. Da li ćete na kraju dana, kada ste kognitivno iscrpljeni, češće donositi pogrešne odluke i zašto je to tako?

Mnogi istraživači su primetili da ukoliko radimo teške kognitivne zadatke, brže ćemo se iscrpeti, nego u slučajevima kada su ti zadaci laki. Vrlo slično tome, kako ćemo se pre umoriti ako radimo fizički teške poslove ili treniramo jakim intenzitetom, nego ako su poslovi fizički laki ili je trening lagan. Naučnici su odlučili da posmatraju nivo glutamata u mozgu. Optimalne koncentracije glutamata pomažu u pobuđivanju (eksitaciji) nervnih ćelija, ali njegova prevelika količina može da poremeti normalno funkcionisanje mozga, a u ekstremnim slučajevima, čak dovede i do odumiranja ćelija i epileptičnih napada. Da bi odredili nivo glutamata koristili su sprektroskopiju magnetnom rezonancom, a fokusirali su se na lateralni prefrontalni korteks koji igra važnu ulogu u planiranju i tome da budemo fokusirani.

U istraživanju je učestvovalo 39 osoba koji su bili podeljeni u dve grupe. Prva grupa je imala ispred sebe, na ekranu, brojeve koji su bili crveni ili zeleni i mala i velika slova koja su se brzo menjala i gde su morali da daju tačan odgovor, a potom da daju odgovor da li se slovo na ekranu poklapalo sa slovom koje se pojavilo tri slova pre njega. Ove vežbe su trajale 6 sati, sa dve pauze od po 10 minuta i osmišljene su tako da osobe nakon njih budu kognitivno iscrpljene. Druga grupa je radila iste zadatke, ali su oni bili značajno lakši. Potom su istraživači tražili od ispitanika da donesu odluke koje su se ticale toga da li odmah da uzmu novac ili sačekaju da kasnije suma bude veća. Ona grupa koja je radila teže zadatke je za čak 10% češće donosila nepromišljene, impulsivne odluke u odnosu na grupu koja je imala lakše zadatke. Istovremeno, nivo glutamata u lateralnom prefrontalnom korteksu je bio za 8% veći.

To je upravo odgovaralo kognitivnoj iscrpljenosti i nepromišljenijim odlukama. Dakle, najbolje je da važne odluke ostavimo za vreme kada smo odmorni [1].

[1] Wiehler, A., Branzoli, F., Adanyeguh, I., Mochel, F., & Pessiglione, M. (2022). A neuro-metabolic account of why daylong cognitive work alters the control of economic decisions. Current Biology, 32(16), 3564-3575.