Search

Gojazne osobe sagorevaju manje kalorija tokom dana

Skoro objavljena studija je ispitivala razlike u potrošnji energije između osoba sa zdravom težinom i onih koji su gojazni.

Rezultati su pokazali karakteristične obrasce potrošnje energije i hormonske aktivnosti kod ove dve grupe osoba koji su se razlikovali između sebe. Primećeno je da se vreme kada telo sagoreva najviše kalorija razlikuje kod gojaznih osoba. To može biti sama posledica gojaznosti, ali naučnici smatraju da može i doprineti njenom nastanku. Pokazalo se da gojazne osobe imaju tendenciju da troše više energije tokom noći, za razliku od osoba koje imaju zdravu telesnu težinu kod kojih je povećano korišćenje energije tokom dana, u skladu sa tipičnim periodima aktivnosti i obroka. Nalazi su takođe pokazali povišene nivoe insulina tokom dana kod gojaznih osoba, što ukazuje na to da se telo bori da smanji koncentraciju glukoze tokom dana. U istraživanju je učestvovalo 30 ispitanika koji su boravili u posebno dizajniranoj laboratoriji u kojoj je moguće ispitati funkcionisanje cirkadijalnog ritma tokom dužeg vremenskog perioda. Ispitanici su se pridržavali rigoroznog rasporeda koji je uključivao različita vremena buđenja i spavanja. Kroz testove koji uključuju vežbanje uz praćenje potrošnje energije i redovne analize uzoraka krvi da bi se pratili odgovori glukoze nakon standardizovanih obroka, istraživači su stekli važan uvid u odvijanje energetskog metabolizma u odnosu na cirkadijalne ritmove.

Ova studija je važan korak ka razumevanju interakcije cirkadijanskih ritmova, energetskog metabolizma i telesne težine. Kada dobro razumemo sve ove faktore bićemo u mogućnosti da se lakše borimo sa gojaznošću [1].

[1] McHill, A. W., Thosar, S. S., Bowles, N. P., Butler, M. P., Ordaz‐Johnson, O., Emens, J. S., … & Shea, S. A. Obesity alters the circadian profiles of energy metabolism and glucose regulation in humans. Obesity.