Search

Jednostavan način za smanjenje krvnog pritiska

Rezultati jedne studije su pokazali da postoji efikasno rešenje za borbu protiv visokog krvnog pritiska. Povišen krvni pritisak je najčešća hronična nezarazna bolest u Srbiji i od nje boluje 29,6% stanovništva, dok se smatra da veliki broj stanovnika živi sa visokim krvnim pritiskom, ne ide kod lekara i ne uzima terapiju za njegovo smanjenje.
Istraživači su pokušali da utvrde da li podsticanje osoba sa hipertenzijom da povećaju svoje dnevno kretanje za 3.000 koraka može imati uticaj na njihov krvni pritisak. Ispitivane su starije osobe starosti od 68 do 78 godina, koje su obično hodale oko 4.000 koraka dnevno. Oni su povećali svoje kretanje za dodatnih 3.000 koraka dnevno, što dovodi do prosečno pređenih 7.000 koraka dnevno. Rezultati su pokazali da su ispitanici imali prosečno smanjenje za sedam kod sistolnog krvnog pritiska i za četiri kod dijastolnog krvnog pritiska. Ovo je značajno smanjenje rizika, jer to podrazumeva 11% smanjenje rizika od smrti iz bilo kog razloga, 16% smanjenje kardiovaskularnog mortaliteta, 18% smanjenje rizika od nastanka srčanih bolesti i 36% smanjenje rizika od moždanog i srčanog udara. Ova poboljšanja su bila uporediva sa onima koja se postižu korišćenem antihipertenzivnih lekova. Čak su i oni ispitanici koji su već uzimali antihipertenzivne lekove imali dodatne koristi od povećanja svoje dnevne aktivnosti.
Studija je pokazala i da je ukupan broj koraka važniji od brzine hodanja ili obrasca hodanja. Ona pokazuje kako jednostavne intervencije u načinu života mogu da nam pomognu da budemo zdraviji [1].