Search

Još jedan razlog zašto je bolje jesti manje?

Svi znamo da je bolje jesti manje i da najdugovečnije osobe prestanu sa jelom onda kada nisu potpuno siti. Jedna od studija je ispitivala štetne efekte koje ima ishrana koja u sebi ima visok sadržaj masti. Istraživani su efekti tri različita načina ishrane sa visokim sadržajem masti kod laboratorijskih miševa tokom 24 nedelje, gde je najmanje 40% kalorija dobijeno iz masti. Iako je studija sprovedena na miševima, istraživači su naglasili da 97,5% DNK koji predstavlja naš nasledni materijal je potpuno isti kod miševa i ljudi i da se može očekivati da su i rezultati slični.

U studiji, način ishrane koji podrazumeva hranu koja je bogata zasićenim mastima iz kokosovog ulja, mononezasićenom modifikovanom sojinom ulju i nemodifikovanom sojinom ulju sa visokim sadržajem polinezasićenih masti, je bio povezan sa zabrinjavajućim promenama u ekspresiji gena u sva četiri dela creva, u poređenju sa onim što se dešavalo kod miševa koji su uzimali hranu koja je imala nizak sadržaj masti. Rezultati su pokazali značajne promene u genima koji su povezani sa metabolizmom masti, sastavom crevne flore (bakterija u crevima) i iznenađujuće promene u genima koji regulišu osetljivost na razne bolesti. Zanimljivo je da je kokosovo ulje najviše uticalo na štetne efekte ovakve ishrane, a posle njega nemodifikovano sojino ulje. Iako u istraživanju nisu korišćeni drugi proizvodi od soje, već samo sojino ulje, postoji zabrinutost zbog njegovog mogućeg uticaja na zdravlje, a uzevši u obzir njegovu veliku rasprostranjenost u korišćenju. Ovo je još jedan razlog zašto bismo trebali dobro da se zamislimo u vezi svoje ishrane. U ovom slučaju važi da je manje hrane, mnogo bolja opcija za naše zdravlje [1].

[1] Martinez-Lomeli, J., Deol, P., Deans, J. R., Jiang, T., Ruegger, P., Borneman, J., & Sladek, F. M. (2023). Impact of various high fat diets on gene expression and the microbiome across the mouse intestines. Scientific Reports, 13(1), 22758.