Search

Kakav je imunitet kod pušača?

U novoj studiji koju su sproveli naučnici sa Pasterovog Instituta u Parizu, pušenje je identifikovano kao značajan faktor koji utiče na imunološki odgovor, kako kratkoročno tako i dugoročno. Rezultati bacaju novo svetlo na trajne efekte pušenja na odbrambene mehanizme tela. Istraživači su ispitivali uzorke krvi 1.000 zdravih ispitanika  podvrgavajući ih različitim mikroogranizmima, procenjujući imune odgovore uzimajući u obzir 136 različitih varijabli, uključujući starost, pol, genetske faktore i faktore načina života. Među proučavanim varijablama, pušenje se pokazalo kao značajan faktor koji je negativno uticao na imunološke odgovore. Studija je otkrila da su pušači pokazali pojačane inflamatorne odgovore na patogene, kao i oštećenu aktivnost ćelija uključenih u imunološku memoriju.

Čak i nakon prestanka pušenja, osobe su pokazivale slične imunološke odgovore čak i do 10 ili 15 godina, što ukazuje na dugoročan negativan uticaj pušenja na imuni sistem. Naučnici su istakli ulogu epigenetskih procesa, posebno metilacije DNK, u posredovanju dugoročnih efekata pušenja na imune odgovore. Utvrđeno je da epigenetske modifikacije izazvane pušenjem menjaju ekspresiju gena koja se odnosi na metabolizam imunih ćelija, doprinoseći trajnim promenama u imunom sistemu. Istraživanje ne samo da produbljuje naše razumevanje složenog odnosa između pušenja i imuniteta, već i naglašava važnost prestanka pušenja kako bismo bar ublažili njegove štetne efekte. Ovo otkriće ima dalekosežne implikacije na javno zdravlje, nudeći uvid u imunološke mehanizme koji su u osnovi različitih bolesti i naglašavajući potrebu za ciljanim intervencijama za podršku imunološkom zdravlju, posebno među pušačima i bivšim pušačima [1].

[1] Saint-André, V., Charbit, B., Biton, A., Rouilly, V., Possémé, C., Bertrand, A., … & Duffy, D. (2024). Smoking changes adaptive immunity with persistent effects. Nature, 1-9.