Search

Kako emocije utiču na izražavanje kod osoba sa afazijiom?

Novo istraživanje pokazuje da se osobe sa afazijom, jezičkim poremećajem koji često nastaje usled oštećenja mozga izazvanog moždanim udarom, suočavaju sa povećanim poteškoćama u pronalaženju reči kada žele da izraze svoje emocije. Afazija narušava različite jezičke funkcije uključujući izražavanje, razumevanje, čitanje i pisanje. Ova studija objašnjava uticaj emocija na obradu jezika kod pacijenata sa afazijom, izazivajući konvencionalne kliničke procene i terapijske prakse koje često zanemaruju uticaj emocionalnog konteksta, te je potrebno dublje razumevanje emocionalne obrade u naporima za rehabilitaciju jezika. Dok su prethodna istraživanja sugerisala da emocionalni stimulansi mogu poboljšati određene jezičke zadatke kod pacijenata sa afazijom, ova studija se fokusira na štetne efekte emocionalnog konteksta na pronalaženje reči – kritični aspekt obrade jezika.

Studija je uključivala 13 pacijenata sa afazijom i 13 neurotipičnih pojedinaca kao kontrole, koji su učestvovali u zadacima imenovanja reči podstaknutim emocionalnim slikama i rečima. Rezultati su otkrili da su emocionalni stimulansi, posebno oni sa negativnim konotacijama, doveli do lošijih performansi pronalaženja reči i povećanog vremena odgovora kod pacijenata sa afazijom. Ovaj obrazac je takođe primećen, iako u manjoj meri, kod neurotipičnih učesnika, što ukazuje na potencijalnu univerzalnost u tome kako emocije utiču na obradu jezika. Istraživači su predložili teoriju koja sugeriše da istovremeno emocionalno uzbuđenje i obrada jezika preplavljuju mehanizme pažnje u mozgu, ometajući fokusirano pronalaženje jezika [1].

[1] Blackett, D. S., Borod, J. C., Speer, S. R., Pan, X., & Harnish, S. M. (2024). The effects of emotional stimuli on Word retrieval in people with aphasia. Neuropsychologia, 192, 108734.