Search

Kako hrana bogata zasićenim masnim kiselinama utiče na regulaciju apetita?

Kako hrana koju uzimamo utiče na naš apetit? Ne, baš, pozitivno, bar kada se radi o hrani koja je bogata zasićenim masnim kiselinama.

Naučnici su pokušali da dođu do odgovora tako što su u laboratorijskim uslovima, miševima davali hranu koja je bogata zasićenim masnim kiselinama. Pokazalo se da je uticaj ove hrane u prvih tri do pet dana imala najveći uticaj na astrocite, ćelije u mozgu, koje igraju važnu ulogu u regulaciji apetita. U tom periodu astrociti normalno reaguju smanjujući apetiti koji imamo. Međutim, ukoliko se nastavi sa unosom ovakve hrane, već nakon deset do četrnaest dana, astrociti više ne reaguju, te se narušava signalni put normalne regulacije apetita. Zbog toga nastavak unosa hrane neće uticati na to da se apetit smanji.

Naravno, potrebna su dalja istraživanja koja bi pokazala da li isti poremećaj regulisanja apetita u ovom slučaju postoji i kod ljudi. Ukoliko bi to bilo tako, mogao bi se tražiti način kako se signalni putevi regulisanja apetita ne bi poremetili i kako bismo mogli na pozitivan način da utičemo na njih. Kada već većina od nas, jednostavno ne može da se suzdrži od lošeg načina ishrane [1].

[1] Clyburn, C., Carson, K. E., Smith, C. R., Travagli, R. A., & Browning, K. N. (2022). Brainstem astrocytes control homeostatic regulation of caloric intake. The Journal of Physiology