Search

Kako mozak bira šta ćemo zapamtiti?

Nedavno istraživanje se bavilo time kako mozak određuje koje pamćenje je važno kako bi po prioritetu, tokom sna, bivalo dugotrajno zapamćeno. Mi već dugo znamo da naš mozak obrađuje i konsoliduje sećanje tokom spavanja. Međutim, tokom dana mi dobijamo desetine hiljada informacija od kojih naš mozak samo neke od njih „obeleži“ kao važne i onda ih prioritetno, tokom sna, mozak prebacuje  u dugotrajno pamćenje. Ti specifični kriterijumi koji određuju koje informacije su dovoljno važne da postanu sećanje do sada su bili nepoznati. Sada su naučnici otkrili da oštri moždani talasi su ti koji sinhronizuju aktivnosti među velikim grupama neurona (nervnih ćelija) u hipokampusu, delu mozga koji je ključan za formiranje pamćenja. Ovi ritmički ciklusi kodiraju složene informacije i neophodni su za konsolidaciju pamćenja. Zanimljivo je da je studija otkrila da se događaji koji su odmah praćeni oštrim talasima ponavljaju češće tokom spavanja, što praktično olakšava njihovu transformaciju u trajna sećanja. Praktično, ono što smatra važnim i prioritetnim mozak će odmah pratiti sa oštrim talasima, na taj način obeležavajući informaciju koja će imati prioritet da tokom spavanja se pretvori u trajno sećanje. Istraživanje se zasniva na razumevanju da sisari, uključujući ljude, doživljavaju svet u ciklusima aktivnosti i pauze. Ove pauze, posebno tokom spavanja, pružaju mogućnost za konsolidaciju pamćenja. Važno je da se tokom ovih perioda mirovanja uglavnom javljaju oštri talasi, koji služe kao prirodni mehanizam za označavanje sećanja. Praćenjem aktivnosti hipokampalnih ćelija kod miševa koji se kreću lavirintom, istraživači su identifikovali pojavu oštrih talasa, koji su se kasnije ponavljali tokom spavanja. Koristeći napredne tehnike snimanja, istraživački tim je pratio aktivnost neurona u realnom vremenu, otkrivajući zamršene mehanizme koji su u osnovi konsolidacije memorije. Smanjivanjem složenosti podataka uz očuvanje njihovog integriteta, istraživači su stekli uvid u to kako mozak podsvesno označava uspomene za dugotrajno skladištenje. Sve u svemu, studija pruža vredan uvid u neurobiološke procese koji upravljaju konsolidacijom memorije tokom spavanja. Razumevanje ovih mehanizama moglo bi imati značajne implikacije za poboljšanje učenja i zadržavanja pamćenja kako u zdravlju tako i u bolesti [1].

[1] Yang, W., Sun, C., Huszár, R., Hainmueller, T., Kiselev, K., & Buzsáki, G. (2024). Selection of experience for memory by hippocampal sharp wave ripples. Science, 383(6690), 1478-1483.