Search

Kako nastaje strah?

Strah je primarni instinkt ključan za preživljavanje, ali kada se pojavi u odsustvu stvarnih pretnji, može biti štetan za mentalno zdravlje. Istraživači su napravili značajan napredak u razumevanju mehanizama koji stoje iza pojave generalizovanog straha izazvanog stresom. Istraživači su identifikovali promenu u neurotransmiterima u dorzalnoj oblasti moždanog stabla nakon akutnog stresa. Ovaj prelaz, sa ekscitatornog “glutamata” na inhibitorne “GABA” neurotransmitere, bio je povezan sa generalizovanim odgovorima na strah. Istraživači su potom istražili ovaj mehanizam na moždanom tkivu postmortalno kod osoba koje su bolovale od posttraumatskog stresnog poremećaja, potvrđujući ovu promenu kod neurotransmitera. Zatim su ispitivanja nastavljena in vivo, u laboratoriji, na laboratorijskim miševima. Naučnici su inhibirali gen koji je zadužen za sintezu GABA kod miševa, sprečavajući pojavu straha. Pored toga, davanje antidepresiva fluoksetina odmah nakon stresa zaustavilo je prekidač transmitera i kasniji odgovor na strah. Studija je takođe mapirala uključene neuronske veze, stavljajući u centar pažnje regione kao što su centralna amigdala i lateralni hipotalamus. Ovi nalazi otvaraju puteve za ciljane intervencije za ublažavanje odgovora na strah izazvan stresom, nudeći nadu za poboljšane tretmane za poremećaje mentalnog zdravlja kao što je PTSP [1].

[1] Li, H. Q., Jiang, W., Ling, L., Pratelli, M., Chen, C., Gupta, V., … & Spitzer, N. C. (2024). Generalized fear after acute stress is caused by change in neuronal cotransmitter identity. Science, 383(6688), 1252-1259.