Search

Kako smanjena ishrana usporava starenje?

U studiji koja je objavljena 11. januara 2024. godine, naučnici su otkrili važnu vezu između restrikcija u ishrani, zdravlja mozga i produženja životnog veka. Dok su efekti smanjenja unosa hrane na zdravlje i dugovečnost dobro poznate, nisu bili jasni svi mehanizmi funkcionisanja ovog mehanizma. Pokazalo se da gen zvan OKSR1 ima neočekivanu ulogu u tom procesu. Praktično, strategije kao što su post ili vremensko ograničenje unosa hrane, povećavaju nivoe ekspresije ovog gena.

Naučnici su izdvojili pet gena, pri čemu se pomenuti OKSR1 ističe kao ključni igrač u očuvanju ćelijskog integriteta. Suštinski, unoseći manje hrane, mi zapravo poboljšavamo mehanizam pravilnog sortiranja proteina u ćelijama, što je posledica povećanja ekspresije OKSR1 gena. Studija je takođe istraživala vezu između OKSR1,  retromernog kompleksa i starenja mozga. Retromerni kompleks je ključni element sistema sortiranja endozomalnih proteina i igra značajnu ulogu u zaštiti nervnih ćelija. Disfunkcija u retromernom kompleksu je povezana sa neurodegenerativnim bolestima, uključujući Alchajmerovu i Parkinsonovu bolest. Naučnici pokušavaju da sada identifikuju specifična jedinjenja koja povećavaju nivoe ekspresije OKSR1 tokom starenja, potencijalno nudeći uvid u odlaganje starenja mozga i razumevanje osnovnih uzroka neurodegeneracije [1].

[1] Wilson, K. A., Bar, S., Dammer, E. B., Carrera, E. M., Hodge, B. A., Hilsabeck, T. A., … & Kapahi, P. (2024). OXR1 maintains the retromer to delay brain aging under dietary restriction. Nature Communications, 15(1), 1-15.