Search

Koliko nam je vitamina D potrebno?

Malo je verovatno da će zdrave odrasle osobe koje su mlađe od 75 godina imati koristi od prekoračenja dnevnog preporučenog unosa vitamina D. Nove smernice takođe više ne preporučuju rutinsko testiranje nivoa vitamina D kod zdravih osoba, sve dok unose preporučene doze. Međutim, veće doze od preporučene dnevne doze se predlažu za određene grupe, uključujući decu, trudnice, one starije od 75 godina i odrasle sa visokorizičnim predijabetesom. Vitamin D je povezan sa brojnim uobičajenim bolestima, ali se dugo raspravlja o njegovim prednostima kod suplementacije i potrebnim nivoima u krvi za optimalno zdravlje. Nova smernica daje preporuke za upotrebu vitamina D kod zdravih osoba bez specifičnih indikacija za lečenje vitaminom D. Ove smernice su zasnovane na podacima kliničkih ispitivanja. Ključne nove preporuke uključuju: (1) zdrave odrasle osobe ispod 75 godina treba da izbegavaju prekoračenje dnevnog unosa vitamina D koji je preporučen, a to je 600iU; (2) kod dece i adolescenata, odnosno mlađih od 18 godina veće doze mogu sprečiti nutritivni rahitis i smanjiti respiratorne infekcije; (3) kod osoba od starijih od 75 godina veće doze mogu smanjiti rizik od smrtnosti; (4) kod trudnica veće doze mogu smanjiti rizik od preeklampsije, povećanog rizika za nastanak intrauterinog mortaliteta, prevremenog porođaja i neonatalne smrtnosti; (5) kod odraslih sa predijabetesom veće doze mogu smanjiti progresiju dijabetesa. Smernice takođe savetuju da se ne vrši rutinsko testiranje nivoa 25-hidroksivitamina D u bilo kojoj ispitivanoj populaciji zbog nedostatka identifikovanih koristi specifičnih za ishod [1].

[1] Marie B Demay, Anastassios G Pittas, Daniel D Bikle, Dima L Diab, Mairead E Kiely, Marise Lazaretti-Castro, Paul Lips, Deborah M Mitchell, M Hassan Murad, Shelley Powers, Sudhaker D Rao, Robert Scragg, John A Tayek, Amy M Valent, Judith M  E Walsh, Christopher R McCartney, Vitamin D for the Prevention of Disease: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2024;, dgae290