Search

Mlađi radnici su usamljeniji i manje cenjeni

Nedavno istraživanje koje je sprovelo Američko psihološko udruženje otkriva da se mlađi radnici u SAD bore sa osećanjem usamljenosti i nedostatkom poštovanja na poslu. U istraživanju je anketirano je preko 2.000 odraslih zaposlenih i istaknute su značajne generacijske razlike u iskustvima na radnom mestu. Istraživanje je pokazalo da skoro jedna trećina radnika (32%) smatra da su njihove ideje potcenjene od strane kolega koji nisu njihovih godina. Ovo osećanje je posebno izraženo među radnicima starosti 18-25 godina, pri čemu 48% izražava ovu zabrinutost, u poređenju sa samo 16% radnika starosti 65 i više godina. Pored toga, mlađi radnici (18-25 i 26-43 godine) češće preferiraju rad sa vršnjacima svog uzrasta, sa 62% i 57% respektivno, u poređenju sa nižim procentima u starijim starosnim grupama. Uprkos opštem uvažavanju starosne raznolikosti na radnom mestu — 92% ispitanika ceni rad sa različitim starosnim grupama — i dalje postoji primetan nivo zabrinutosti u pogledu starosti i sigurnosti posla. Oko 29% radnika oseća se samosvesnim u vezi sa svojim godinama, a ovaj broj raste na 43% među najmlađim radnicima (18-25). Osećaj usamljenosti takođe nesrazmerno utiče na mlađe radnike. Skoro polovina (45%) radnika starosti 18-25 godina izjavila je da se oseća usamljeno na poslu, što je znatno više od starijih starosnih grupa. Mlađi radnici takođe doživljavaju veći nivo stresa, pri čemu se 48% onih od 18-25 godina i 51% onih od 26-43 godine osećaju napeto ili pod stresom tokom radnog dana, u poređenju sa samo 17% radnika starosti 65 i više godina. Istraživanje je takođe otkrilo želju među radnicima za većom kontrolom svog radnog okruženja. Jedna trećina ispitanika smatra da im nedostaje kontrola kada, gde i kako rade. Pored toga, istraživanje naglašava rastuće prihvatanje četvorodnevne radne nedelje i sve veću upotrebu veštačke inteligencije na radnom mestu, iako mnogim poslodavcima nedostaju jasne politike o upotrebi veštačke inteligencije. Nalazi naglašavaju važnost psihološke sigurnosti na radu, posebno za radnike sa invaliditetom, koji prijavljuju niže nivoe psihološke sigurnosti i veću zabrinutost za sigurnost posla i uticaj veštačke inteligencije na njihove uloge [1].

[1] https://www.apa.org/news/press/releases/2024/06/younger-workers-stressed