Search

Nezadovoljstvo fizičkim izgledom dovodi do depresije kod dece

Istraživanje, koje je objavljena u „The Lancet Psychiatry“ je jasnu vezu između nezadovoljstva fizičkim izgledom kod dece i povećanog rizika od razvoja depresije do 14. godine. U studiji je učestvovalo 13.135 učesnika koja su rođeni između 2000. i 2002 godine.

Pokazalo se da postoji snažna korelacija između višeg indeksa telesne mase (BMI) u sedmoj godini i pojave simptoma depresije do 14. godine, dok se pojačan osećaj nezadovoljstva fizičkim izgledom pojavljivao oko 11 godine. Ovo nezadovoljstvo izgledom je objašnjavalo čak 43% korelacije i bilo znatno izraženije kod devojčica, čak dva puta u odnosu na dečake. Naravno, moguće je da postoje i drugi faktori koji dovode do depresije, ali je fizički izgled, svakako jedan od najznačajnijih. U svetlu ovih rezultata, nameće se potreba razvoja ciljanih strategija za rešavanje problema sa fizičkim izgledom u ranoj adolescenciji. Potrebno je identifikovati psihološke intervencije koje mogu pomoći, kao i medijske obuke usmerene na pitanja samopoštovanja, poređenja na društvenim mrežama i njihov uticaj.

Ublažavanje nezadovoljstva fizičkom izgledom kod mladih ljudi mogla bi biti najznačajnija preventivna mera protiv nastanka depresije, posebno u ključnim fazama razvoja dece kada društveni uticaji na njih postanu dominantni [1].

[1] Blundell, E., De Stavola, B. L., Kellock, M. D., Kelly, Y., Lewis, G., McMunn, A., … & Solmi, F. (2024). Longitudinal pathways between childhood BMI, body dissatisfaction, and adolescent depression: an observational study using the UK Millenium Cohort Study. The Lancet Psychiatry, 11(1), 47-55.