Search

Nov način borbe protiv tumora

U lečenju karcinoma često se koristi jonizujuće zračenje koje stvaraju medicinski uređaji koje nazivamo linearni akceleratori.

Najnoviji tipovi ovih uređaja rade na način da ubrzavaju jone ugljenika na brzine koje su jednake 70% brzine svetlosti (brzina svetlosti iznosi 300 hiljada kilometara u sekundi). Ovako ubrzani joni reaguju sa DNK materijalom u jedru ćelija tumora uništavajući ih. Oni deluju na vrlo kratkim razdaljinama koje se nazivaju Bragov prag. Ovakvi, najnoviji uređaji, obezbeđuju da je Bragov prag zapravo u zoni tumora koji se zrači, te su oni efikasniji od klasičnih uređaja za zračenje. Jednostavno, oni izazivaju veće lezije DNK tumorskih ćelija. Posebno je važno to što se ta oštećenja DNK dešavaju u blizini prekida dvolančanog DNK, a to su upravo mesta na kojima tumorska ćelija može sa mnogo manje uspeha da se regeneriše nakon zračenja. Time se stvara veća mogućnost da će doći do smrti tumorske ćelije. Istraživači su ispitivali na koji način ćelije tumora pokušavaju da se oporave i prežive nakon ovako velikih oštećenja posle zračenja novim tipom aparata. Oni su otkrili da DNK polimeraza θ (POLQ) predstavlja važan faktor u oporavku ćelija tumora i time doprinosi manjem efektu lečenja zračenjem. Sledeće važno otkriće je to da ukoliko se omete stvaranje POLQ, tumorske ćelije će biti znatno osetljivije na zračenje. To nas dovodi do važnog otkrića, kako možemo zračenje da učinimo efikasnijim, a izlečenje osoba obolelih od tumora verovatnijim.

Međutim, ono što ne bismo smeli da zaboravimo jeste to da je najvažnije da vodimo računa o svom zdravlju i redovnim pregledima eventualne zdravstvene probleme otkrijemo na vreme kada je izlečenje mnogo lakše. Jer ne smemo da zaboravimo onu narodnu izreku, a to je da je bolje sprečiti nego lečiti [1].

[1] Yi, G., Sung, Y., Kim, C., Ra, J. S., Hirakawa, H., Kato, T. A., … & Takata, K. I. (2023). DNA polymerase θ-mediated repair of high LET radiation-induced complex DNA double-strand breaks. Nucleic Acids Research, gkad076.