Search

Nov način lečenja tuberkuloze?

Tuberkuloza je bolest koja se javlja u siromašnim državama i koja i pored postojanja vakcine, koja je u Srbiji obavezna, širom sveta odnosi milione života svake godine. Sada su naučnici otkrili dva nova jedinjenja, koja bi mogla da unesu revoluciju u njeno lečenje.

Ta jedinjenja su molekuli koji imaju dvostruko dejstvo protiv bakterije Micobacterium tuberculosis koja izaziva tuberkulozu. Ona zapravo deluju kao aktivni etionamidni pojačivači koji inhibiraju sistem lučenja Micobacterium tuberculosis ESKS-1, čime ne samo da čine bakteriju manje štetnom za imune ćelije, već i poboljšavaju efikasnost antibiotika. Ovo je posebno značajno jer se pojavljuju slučajevi tuberkuloze čiji su izazivači otporni na više lekova. Sada postoji nada da ćemo imati i alternativni pristup. Tokom potrage za ovim jedinjenjima, naučnici su pregledali njih preko 10.000. Kod izabrana dva se pokazalo da imaju dvostruku aktivnost. Oni utiču na bakteriju da bude manje opasna sa jedne strane, dok sa druge strane pojačavaju aktivnost etionamida, čime povećavaju efikasnost postojećih antibiotika. Naravno, ovo su tek prve faze ispitivanja ovih novih supstanci. Do toga da one postanu lekovi dug je put. Ali trenutna situacija sa postojanjem tuberkuloze u svetu nameće potrebu brzog delovanja i što hitnijeg pronalaženja novih terapijskih pristupa  [1].

[1] Raphael Gries, Jason Chhen, Edeltraud van Gumpel, Sebastian J. Theobald, Lindsay Sonnenkalb, Christian Utpatel, Fabian Metzen, Manuel Koch, Tobias Dallenga, Kamel Djaout, Alain Baulard, Michael Dal Molin, Jan Rybniker. Discovery of dual-active ethionamide boosters inhibiting the Mycobacterium tuberculosis ESX-1 secretion system. Cell Chemical Biology, 2024.