Search

Nov pristup lečenju Alchajmerove bolesti?

Nedavno su naučnici pokušali da promene pristup lečenju Alchajmerove bolesti. Naime, sada dostupni lekovi, koji u određenim slučajevima mogu da uspore razvoj bolesti i istraživanja koja postoje su usmereni na smanjenje prisustva beta-amiloidnog proteina zbog koga i dolazi do same bolesti. Sada su naučnici predložili novu strategiju za lečenje Alchajmerove bolesti i povezanih demencija, fokusirajući se na obnavljanje pamćenja umesto na smanjenje koncentracije proteina kao što je beta-amiloid. Naučnici su se fokusirali na protein KIBRA, koji se prvenstveno nalazi na sinapsama u mozgu i ključan za formiranje i prizivanje sećanja.

Oni su otkrili da mozak osoba obolelih od Alchajmerove bolesti pokazuje nedostatak KIBRA-e, što ih je navelo da istraže kako ovaj nedostatak utiče na sinaptičku signalizaciju i da li može da pruži uvid u popravku oštećenih sinapsi. Istraživači su merili nivoe KIBRA-e u cerebrospinalnoj tečnosti, otkrivajući korelaciju između nižih nivoa ovog proteina i veće težine demencije. Da bi razumeo uticaj proteina KIBRA na sinapse, tim je napravio funkcionalnu verziju proteina i testirao ga na miševima sa stanjima sličnim Alchajmeru. Zanimljivo je da je KIBRA protein preokrenuo oštećenje pamćenja kod miševa promovišući mehanizme sinaptičke otpornosti. Nalazi sugerišu da bi KIBRA mogao da se koristi kao biomarker za sinaptičku disfunkciju, pomažući u dijagnozi, planiranju lečenja i praćenju progresije bolesti. Takođe, istraživači će dalje nastaviti svoj rad ispitujući potencijal KIBRA terapije u poboljšanju pamćenja nakon početka demencije, čak i kada su tu i dalje toksični proteini koji izazivaju oštećenja [1].

[1] Kauwe, G., Pareja-Navarro, K. A., Yao, L., Chen, J. H., Wong, I., Saloner, R., … & Tracy, T. E. (2023). KIBRA repairs synaptic plasticity and promotes resilience to tauopathy-related memory loss. bioRxiv.