Search

Novi način borbe protiv gojaznosti!

U novoj studiji istraživači su identifikovali populaciju ćelija u ljudskom omentalnom masnom tkivu koje ometa formiranje novih masnih ćelija, proces poznat kao adipogeneza. Ovo otkriće baca svetlo na ograničenu sposobnost omentalne masti da se proširi i ima značajne implikacije na upravljanje gojaznošću. Ova studija je uključivala višpe od trideset osoba. Koristeći napredno jednoćelijsko sekvenciranje RNK, istraživači su analizirali ćelije iz različitih depoa ljudske masti i izolovali različite ćelijske subpopulacije kako bi testirali njihovu sposobnost da se pretvore u nove masne ćelije. Identifikovane su populacije mezotelnih ćelija u omentalnom masnom tkivu što može objasniti njegova neobična svojstva. Utvrđeno je da ove ćelije prelaze između mezotelnog i mezenhimalnog stanja, obezbeđujući regulatorni mehanizam za ograničavanje ekspanzije masnog tkiva. Naučnici su uspeli da identifikuju bar deo molekularnog mehanizma kojim ova nova populacija omentalnih ćelija utiče na adipogenezu odnosno stvaranje novih masnih ćelija. Ćelije eksprimiraju visoke nivoe proteina 2 koji vezuje faktor rasta sličnog insulinu (IGFBP2), proteina za koje je poznato da inhibira adipogenezu i luče ga u svom mikrookruženju, efikasno sprečavajući obližnje masne matične i progenitorne ćelije da se razviju u zrele masne ćelije. Ovo otkriće ima značajne implikacije za razumevanje i potencijalno upravljanje gojaznošću. Očekuje se da će nova istraživanje otvoriti mogućnosti za ciljane terapije koje bi mogle da modulišu ponašanje specifičnih masnih depoa [1].

[1] Ferrero, R., Rainer, P. Y., Rumpler, M., Russeil, J., Zachara, M., Pezoldt, J., … & Deplancke, B. (2024). A human omentum-specific mesothelial-like stromal population inhibits adipogenesis through IGFBP2 secretion. Cell Metabolism.