Search

Novi način lečenja povrede mišića

Povrede mišića su relativno česta povreda, ne samo kod profesionalnih sportista, već i kod opšte populacije. Ona, često, zahteva produžene periode oporavka, utičući kako na sportiste, tako i na širu javnost. Naučnici su pronašli novi protokol za ubrzanje i poboljšanje oporavka od povreda mišića. Taj novi protokol podrazumeva povremeno izlaganje niskim nivoima kiseonika (hipoksija) u komori niskog barometarskog pritiska kako bi se simulirali uslovi na velikoj nadmorskoj visini. Ovaj inovativni pristup označava značajan napredak u oblasti sportske medicine i ima potencijal za širu primenu u zdravstvu. Radi se tretmanu u hipobaričnoj komori koja se pokazala vrlo efikasnom u ubrzavanju regeneracije mišića. Ova metoda pokreće fiziološki odgovor u telu, stimulišući aktivaciju HIF puta — vitalnog senzora oksigenacije. Shodno tome, povećava se proliferacija kapilarnih sudova, olakšavajući isporuku esencijalnih hranljivih materija i kiseonika povređenim mišićima, čime se ubrzava proces oporavka. Pored ove primene, terapija hipoksijom obećava u rešavanju patofizioloških stanja kao što je sarkopenija, gde se javlja atrofija mišića. Kombinovanjem intervencije hipoksije sa prilagođenim režimima vežbanja, naučnici predviđaju još veće terapeutske koristi [1].

[1] Santocildes, G., Viscor, G., Pagès, T., & Torrella, J. R. (2023). Simulated altitude is medicine: intermittent exposure to hypobaric hypoxia and cold accelerates injured skeletal muscle recovery. The Journal of Physiology.